Kuluttaja-asiamies vei markkinointiarpajaiskampanjan markkinaoikeuteen

Lotus-merkkisiä talouspyyhkeitä, paperinenäliinoja ja wc-paperia valmistava SCA Tissue Finland Oy on kuluttaja-asiamiehen mukaan käyttänyt markkinointiarpajaiskampanjassaan aggressiivista menettelyä.

SCA Tissue Finland Oy toteutti kesällä 2012 muun muassa talouspaperien myynninedistämiseksi arvonnan. Arvontaan pystyi osallistumaan ostokuitilla, jossa oli vähintään yksi kampanjamyymälästä ostettu kampanjatuote. Arvonnan päävoitto oli 100 000 euroa ja todennäköisyys voittaa se oli yhden suhde 2,4 miljardiin. Kuluttajille ei kerrottu voiton todennäköisyydestä.

Arvonnan päävoitto oli arvoltaan poikkeuksellisen suuri verrattuna hyödykkeiden myynninedistämisessä yleensä käytettävien arvontojen voittoihin. Myös päävoiton todennäköisyys oli äärimmäisen pieni: esimerkiksi Veikkauksen Lotossa se on noin yhden suhde 15 miljoonaan.

Kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan voiton suuruus ja voittomahdollisuuden pienuus johtivat siihen, että arpajaiset ohjasivat epäasianmukaisesti kuluttajan harkintaa ja päätöksentekoa. Markkinoinnissa käytettiin hyväksi voittomahdollisuuden aiheuttamaa psykologista vaikutusta, jotta kuluttaja saataisiin tekemään tunteisiin perustuva ratkaisu. Samalla hänen valinnanvapautensa ja arvostelukykynsä heikentyivät huomattavasti. Tällaista markkinointia voidaan pitää aggressiivisena menettelynä.

Aggressiiviset menettelyt ovat olleet kiellettyjä Suomessa vuodesta 2008 lähtien. Markkinaoikeudessa ei ole aikaisemmin käsitelty kuluttaja-asiamiehen aloitteesta markkinointiarpajaisia, joissa olisi kyse aggressiivisesta menettelystä. Kuluttaja-asiamies pitääkin tärkeänä saada asiasta markkinaoikeuden päätös.

Kuluttaja-asiamies vaatii ensisijaisesti, että markkinaoikeus kieltää SCA Tissue Finland Oy:tä jatkossa antamasta väärää vaikutelmaa siitä, että kuluttaja voi voittaa arvonnan pääpalkinnon, vaikka sen voittaminen on äärimmäisen epätodennäköistä. Toissijaisesti kuluttaja-asiamies vaatii, että yhtiötä kielletään käyttämästä markkinoinnissa arpajaisia, niihin liittyviä voittoja ja osallistumiskehotuksia niin, että kuluttaja päähuomio keskittyy niihin varsinaisen tarjottavan tuotteen sijasta.