Konsumentombudsmannen har fört en marknadsföringslotterikampanj inför marknadsdomstolen

SCA Tissue Finland Oy som tillverkar hushållspapper, pappersnäsdukar och toalettpappet av märket Lotus har enligt konsumentombudsmannen använt sig av aggressivt förfarande i sin marknadsföringslotterikampanj.

SCA Tissue Finland Oy genomförde sommaren 2012 bland annat ett lotteri för att främja försäljningen av hushållspapper. Man kunde delta i marknadsföringslotteriet med ett inköpskvitto som innehöll åtminstone en kampanjprodukt från butiken där kampanjen bedrevs. Huvudpriset i marknadsföringslotteriet var 100 000 euro och sannolikheten att vinna det var en på 2,4 miljarder. Konsumenten blev inte informerad om sannolikheten att vinna.

Värdet av huvudvinsten i marknadsföringslotteriet var avvikande stort i förhållande till de lotterivinster som vanligtvis brukas i försäljningsfrämjande syfte. Även sannolikheten att vinna huvudvinsten var ytterst liten: till exempel i Veikkaus Lotto är den en på 15 miljoner.

Enligt konsumentombudsmannen ledde vinstens storlek och vinstmöjlighetens litenhet till det att marknadsföringslotteriet hade en osaklig inverkan på konsumentens omdöme och beslutsfattande. I marknadsföringen utnyttjade man den av vinstmöjligheten orsakade psykologiska verkan så att man fick konsumenten att fatta känslobaserade beslut. Samtidigt försämrades konsumentens valfrihet och bedömningsförmåga betydligt. En sådan marknadsföring kan ses som aggressivt förfarande.

Aggressiva förfaranden är förbjudna i Finland sedan 2008. Man har aldrig tidigare i marknadsdomstolen på konsumentombudsmannens initiativ behandlat marknadsföringslotterier, i vilka det har varit fråga om aggressivt förfarande. Konsumentombudsmannen anser det också vara viktigt att man får ett beslut i ärendet från marknadsdomstolen.

Konsumentombudsmannen yrkar i första hand att marknadsdomstolen förbjuder SCA Tissue Finland Oy att i fortsättningen ge fel intryck av att konsumenten kan vinna marknadsföringslotteriets huvudvinst även om möjligheten att göra det är högst osannolik. För det andra yrkar konsumentombudsmannen att bolaget förbjuds att i marknadsföringen använda marknadsföringslotterier, lotterivinster och uppmaningar att delta på ett sådant sätt att konsumentens huvudsakliga uppmärksamhet fokuseras på dem istället för på den egentliga produkten.