Kuluttaja-asiamies vei pikaluottoja tarjoavan IPF Digital Finland Oy:n markkinaoikeuteen

Kuluttaja-asiamies hakee pikaluottoyhtiö IPF Digital Finland Oy:lle kieltoa kohtuuttomista ja lainvastaisista luottoehdoista. Yhtiö on tarjonnut kuluttajille Credit24 Joustolimiitti -luottotuotetta. Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva jatkuva luotto 100 – 4000 euron luottorajalla ja 1-36 kuukauden takaisinmaksuajalla. Yhtiö ei sisällyttänyt nostopalkkiota luottokustannuksiin todellista vuosikorkoa laskettaessa ja antoi näin kuluttajille virheellisen kuvan luoton kustannuksista, mikä myös vääristää eri kuluttajaluottojen välistä vertailtavuutta.

Pienlaina-alalle on levinnyt laajasti tulkinta, jonka mukaan luoton nostamisesta perittävää korkeinta hintaa ei sisällytetä luoton todelliseen vuosikorkoon. Kuluttaja-asiamies pitää tärkeänä saada asiaan markkinaoikeuden ratkaisu.

Credit24 Joustolimiittiluoton luottokustannukset muodostuvat vuotuisesta nimelliskorosta, joka on 40,8 % ja nostopalkkiosta, joka on 0-6,95 % nostettavasta määrästä. Credit24 Joustolimiittiluoton ensimmäinen nosto on kuluttajalle maksuton ja seuraavista nostoista peritään palkkiota 6,95 %, kuitenkin vähintään 5 euroa.

IPF Digital Finland Oy ei ole ottanut markkinoinnissa nostopalkkion korkeinta hintaa huomioon luottokustannuksena. Kun nostopalkkion korkein hinta otetaan huomioon laskettaessa todellista vuosikorkoa, ovat Credit24 Joustolimiittiluotosta perittävät kustannukset kuluttajansuojalain vastaisia, kun kyse on luotosta, joka on suuruudeltaan tai jonka luottoraja on alle 2000 euroa.

Kuluttaja-asiamies vaatii markkinaoikeuteen 21.3.2017 jättämässään hakemuksessa, että IPF Digital Finland Oy:tä kielletään kuluttajaluottojen tarjonnassa:

  1. Menettelemästä siten, että luottoa markkinoitaessa ja luottosopimusta tehtäessä ilmoitettavan luoton todellisen vuosikoron laskennassa jätetään luottokustannuksina huomioon ottamatta luoton nostamisesta perittävä korkein sopimusehtojen mukainen hinta.
  2. Perimästä kuluttajilta ei-hyödykesidonnaisista luotoista, joiden luottoraja tai suuruus on alle 2000 euroa, luottokustannuksia enemmän kuin mikä on kuluttajansuojalain 7 luvun mukainen korkein sallittu todellinen vuosikorko.

Kuluttaja-asiamies vaatii molempia kieltoja tehostettavaksi 100 000 euron suuruisella uhkasakolla.