Konsumentombudsmannen drog snabbkreditbolaget IPF Digital Finland Oy inför marknadsdomstolen

Konsumentombudsmannen ansöker om förbud mot snabbkreditbolaget IPF Digital Finland Oy:s orimliga och lagstridiga kreditvillkor. Bolaget har erbjudit konsumenter kreditprodukten Credit24 Joustolimiitti. Det är fråga om en fortlöpande kredit som gäller tillsvidare, med en kreditgräns på 100 – 4 000 euro och en återbetalningstid på 1 – 36 månader. Bolaget har inte inkluderat uttagsavgiften i kreditkostnaderna när den effektiva räntan beräknats och har därmed gett konsumenterna en oriktig bild av kreditkostnaderna, vilket också förvränger jämförbarheten mellan olika konsumentkrediter.

Tolkningen att det högsta priset som uppbärs för kredituttag inte inkluderas i kreditens effektiva ränta har blivit allmän inom mikrolånebranschen. Konsumentombudsmannen anser att det är viktigt att få ett avgörande i ärendet av marknadsdomstolen.

Kreditkostnaderna för Credit24 Joustolimiitti utgörs av en nominell årsränta på 40,8 procent och en uttagsavgift på 0 – 6,95 procent av uttagsbeloppet. Det första uttaget med Credit24 Joustolimiitti är avgiftsfritt för konsumenten och för de följande uttagen uppbärs en avgift på 6,95 procent, dock minst 5 euro.

IPF Digital Finland Oy har i sin marknadsföring inte beaktat det högsta priset för uttagsavgiften som en kreditkostnad. Beaktas det högsta priset för uttagsavgiften när den effektiva räntan beräknas strider de kostnader som uppbärs för Credit24 Joustolimiitti mot konsumentskyddslagen när kreditbeloppet eller kreditgränsen är under 2 000 euro.

Konsumentombudsmannen yrkar i sin ansökan till marknadsdomstolen den 21 mars 2017 att IPF Digital Finland Oy i sin konsumentkreditverksamhet förbjuds att

  1. förfara så att det högsta priset som enligt avtalsvillkoren kan uppbäras för kredituttag inte beaktas som kreditkostnad vid beräkningen av den effektiva ränta som anges när krediten marknadsförs och kreditavtalet ingås.
  2. av konsumenterna för icke-nyttighetsbundna krediter, vars kreditgräns eller belopp är under 2 000 euro, uppbära mera i kreditkostnader än den effektiva ränta som är tillåten enligt 7 kap. i konsumentskyddslagen.

Konsumentombudsmannen yrkar att båda förbuden förenas med ett vite på 100 000 euro.