Kuluttaja-asiamies vei pikaluottoyhtiö 4financen markkinaoikeuteen

Kuluttaja-asiamies hakee pikaluottoyhtiö 4financelle kieltoa kohtuuttomista ja lainvastaisista luottoehdoista sekä lainvastaisesta luotonmyöntämismenettelystä. Yhtiö markkinoi ja myöntää 2010 euron suuruisia kertaluottoja 30 päivän takaisinmaksuajalla verkkosivujensa Vivus.fi kautta.

Jos kuluttaja ei pysty maksamaan luottoa sovitussa laina-ajassa takaisin, luoton viivästyskorko tai sen vaihtoehtona yhtiön tarjoaman eräpäivän siirron kustannus kuluttajalle on luoton juokseva nimelliskorko 0,5 prosenttia päivässä, vuosikorkona 182,5 prosenttia. Ilman lyhennyksiä kuluttajan ottama 2010 euron velka kasvaa tällöin kuudessa kuukaudessa 4145 euroon.

Neljä kieltovaatimusta, neljä 100 000 euron uhkasakkoa

Kuluttaja-asiamies vaatii markkinaoikeuteen 24.11.2016 jättämässään hakemuksessa, että 4finance Oy:tä kielletään kuluttajaluottotoiminnassaan:

  1. Käyttämästä menettelyä, jossa kuluttajalle jätetään toimittamatta kuluttajansuojalain mukaiset tiedot luotosta ja luotonantajasta hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä pysyvällä tavalla. Hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekoa ja selkeässä muodossa toimitettavien ennakkotietojen tarkoitus on varmistaa, että kuluttaja harkitsee luotonottoa ja että hän saa laissa säädetyt tiedot luotosta ja luotonantajasta. Näiden tietojen toimittaminen kuluttajalle vasta luottosopimuksen tekohetkellä tai sen tekemisen jälkeen on lainvastaista.
  2. Käyttämästä markkinoinnissa, sopimusta tehtäessä tai sopimusehdoissa menettelyä, jossa luoton korko jätetään ilmoittamatta vuosikorkona. On kuluttajien kannalta harhaanjohtavaa ilmoittaa luoton korko markkinoinnissa ja sopimusta tehdessä vuosikoron sijaan kuukausikorkona tai jopa päiväkorkona. EU:n kulutusluottodirektiivi edellyttää, että korko on markkinoinnissa ja luottosopimuksessa ilmoitettava vuosikorkona.
  3. Käyttämästä sopimusehtoa, jonka mukaan luoton viivästyskorko on kohtuuttoman suuri eli enemmän kuin kuluttajansuojalain korkokattosäännöksen sallima määrä, joka on tällä hetkellä 50 prosenttiyksikköä. Kuluttaja-asiamies katsoo, että yhtiön käyttämä ehto 182,5 prosentin viivästyskorkoperusteesta on kohtuuton kuluttajan kannalta.
  4. Käyttämästä sopimusehtoa, jonka nojalla ennen luoton erääntymistä sovittavasta eräpäivän siirrosta veloitetaan kuluttajalta enemmän kuin mitkä olisivat viivästystilanteessa perintälain mukaiset perintäkulut ja luottokorkoa vastaava, mutta enintään kuluttajansuojalain korkokaton suuruinen viivästyskorko vastaavalta ajalta. Ennen eräpäivää maksuaikaa pyytävää kuluttajaa ei saa asettaa huonompaan asemaan sellaiseen kuluttajaan nähden, joka jättää luoton hoitamatta.

Kuluttaja-asiamies vaatii kutakin kieltoa tehostettavaksi 100 000 euron suuruisella uhkasakolla.

Lisätietoja:

Kuluttaja-asiamiehen selvitys luottomarkkinoista: Korkokatto laajennettava kiireellisesti kaikkiin kuluttajaluottoihin. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote 23.9.2016.

Pääkirjoitus: Kohtuullisuutta luottokustannuksiin. Kuluttaja-asiamiehen uutiskirje 2/2016.