Kuluttaja-asiamies vei XXL:n markkinaoikeuteen harhaanjohtavasta markkinoinnista

Urheiluliike XXL Sports & Outdoor Oy (XXL) on käyttänyt markkinoinnissaan hintalupausta ilman, että se olisi varmistanut omien hintojensa olevan edullisempia kuin kilpailijoilla. Myös hintojen alennuksesta ja tarjousten kestosta on kerrottu lainvastaisesti.

Suomessa vuonna 2014 aloittanut XXL on käyttänyt markkinoinnissaan hintatakuuseen rinnastuvaa hintalupausta, jonka mukaan se pyrkii olemaan markkinoiden edullisin vaihtoehto ja hyvittämään hinnanerotuksen kuluttajalle, mikäli tämä löytää vastaavan tuotteen halvemmalla muualta. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tällaisessa markkinoinnissa on tosiasiassa kyse hinnan edullisimmuusväittämästä, joka markkinoijan on itse pystyttävä näyttämään toteen. Kuluttaja-asiamiehen mukaan XXL ei ole luotettavalla tavalla selvittänyt, että sen hinnat olisivat halvemmat kuin kilpailijoiden vastaavilla tuotteilla.

XXL on myös ilmoittanut tuotteiden hintoja alennetuksi sekä prosentti- että euromääräisesti niin, että alennus on laskettu sellaisesta hinnasta, jota ei ole peritty kuluttajilta samassa liikkeessä aiemmin. Kuluttajansuojalain mukaan alennus on laskettava hinnasta, jota on peritty aiemmin samassa kauppapaikassa ja samasta tuotteesta, välittömästi ennen alennusmyyntiä.

Lisäksi XXL on kertonut markkinoinnissaan tarjouksen lyhytaikaisuudesta ja luonut vaikutelmaa tarjouksen ainutkertaisuudesta. Todellisuudessa mainostettua tuotetta on myyty samaan hintaan tarjousajan jälkeenkin.

Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää XXL Sports & Outdoor Oy:tä käyttämästä markkinoinnissaan hintalupausta ilman, että XXL on luotettavalla tavalla varmistanut hintojensa edullisimmuuden verrattuna kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin. Kuluttaja-asiamies vaatii myös, että markkinaoikeus kieltää yhtiötä ilmoittamasta tuotteiden hintaa alennetuksi, jos alennus on laskettu sellaisesta hinnasta, jota ei ole kuluttajilta samassa toimipaikassa aikaisemmin peritty. Lisäksi kuluttaja-asiamies vaatii, että yhtiötä kielletään esittämästä markkinoinnissa väitettä, että tarjoustuote on tarjolla tietyllä hinnalla vain lyhyen rajoitetun ajan, jos yritys myy samaa tuotetta samaan hintaan tarjousajan jälkeen.

Kuluttaja-asiamies vaatii, että jokaista kieltoa tehostetaan 200 000 euron uhkasakolla. Markkinaoikeushakemus on jätetty 27.2.2015.