Konsumentombudsmannen drog XXL inför marknadsdomstolen för vilseledande marknadsföring

Sportaffären XXL Sports & Outdoor Oy (XXL) har i sin marknadsföring använt ett prislöfte utan att säkerställa att dess priser är lägre än konkurrenternas. Även informationen om nedsatta priser och längden på erbjudanden har varit lagstridiga.

XXL, som etablerade sig i Finland 2014, har i sin marknadsföring använt ett prislöfte som kan jämföras med en prisgaranti. Enligt prislöftet strävar XXL efter att vara det förmånligaste alternativet på marknaden och kreditera konsumenter prisskillnaden om de hittar en motsvarande produkt till ett billigare pris på annat håll. Enligt etablerad rättspraxis handlar en sådan marknadsföring de facto om ett förmånlighetspåstående vars sanningsenlighet marknadsföraren ska kunna bevisa. Enligt konsumentombudsmannen har XXL dock inte på ett tillförlitligt sätt rett ut huruvida dess priser är billigare än priserna på konkurrenternas motsvarande produkter.

XXL har också meddelat nedsatta priser i både procent och euro så att rabatten beräknats utifrån ett pris som konsumenter inte debiterats tidigare i samma butik. Enligt konsumentskyddslagen ska rabatten beräknas utifrån det pris som tidigare debiterats på samma handelsplats och för samma produkt omedelbart före rean.

Dessutom har XXL i sin marknadsföring berättat att erbjudandet är kortvarigt, vilket skapat ett intryck av att erbjudandet är unikt. I verkligheten har den annonserade produkten sålts till samma pris även efter tiden för erbjudandet.

Konsumentombudsmannen yrkar på att marknadsdomstolen förbjuder XXL Sports & Outdoor Oy att använda prislöften i sin marknadsföring om företaget inte på ett tillförlitligt sätt har säkerställt att priserna är förmånligare än priserna på konkurrenternas motsvarande produkter. Konsumentombudsmannen yrkar också på att marknadsdomstolen förbjuder bolaget att meddela att priserna på produkterna är nedsatta, om rabatten beräknats utifrån ett pris som konsumenter inte tidigare debiterats på samma verksamhetsställe. Dessutom yrkar konsumentombudsmannen på att bolaget förbjuds att i sin marknadsföring komma med påståenden om att ett erbjudande endast gäller under kort begränsad tid, om företaget säljer samma produkt till samma pris efter att tiden för erbjudandet löpt ut.

Konsumentombudsmannen yrkar på att varje förbud stärks med hot om vite på 200 000 euro. Ansökan har lämnats till marknadsdomstolen 27.2.2015.