Kuluttaja-asiamies vie Huutokaupat.com-verkkokaupan markkinaoikeuteen kuluttajan oikeuksien rikkomisesta

Kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeudelta kieltoa menettelyyn, jolla Huutokaupat.com-verkkokauppaa ylläpitävä Mezzoforte vie kuluttajilta oikeuden peruuttaa verkkokaupassa tehdyn etämyyntisopimuksen. Kuluttaja-asiamies vaatii markkinaoikeutta tehostamaan kieltoa 100 000 euron suuruisella uhkasakolla.

Mezzoforten ylläpitämä Huutokaupat.com on verkkoalusta, jossa sekä Mezzoforte että muut toimijat kauppaavat tavaroita yksityishenkilöille. Mezzoforte on itse myyjänä kaupoissa, jotka tehdään Huutokaupat.comin ehtojen mukaisesti. Myynnissä olevat tavarat, kuten käytetyt autot, myydään korkeimman tarjouksen määräajassa tehneelle asiakkaalle. Korkeimman tarjouksen tehnyt henkilö sitoutuu ostamaan tavaran esittämällään hinnalla. Kuluttajilla ei ole yhtiön sopimusehtojen mukaan oikeutta peruuttaa kauppaa.

Kuluttaja-asiamies ja Mezzoforte ovat käyneet neuvotteluja yhtiön toimintatavoista. Koska Mezzoforte on vastoin kuluttaja-asiamiehen kantaa tulkinnut menettelynsä kuluttajansuojalain mukaiseksi, kuluttaja-asiamies vie Huutokaupat.com-verkkokaupan markkinaoikeuteen ja vaatii markkinaoikeutta tehostamaan kieltoa 100 000 euron uhkasakolla. Kuluttaja-asiamiehen hakemus liittyy ainoastaan niihin Huutokaupat.comissa tehtyihin kauppoihin, joissa Mezzoforte ostaa myytävän tavaran sen aiemmalta omistajalta ja myy sen omissa nimissään eteenpäin kuluttajalle verkkopalvelussa.

Kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan Huutokaupat.com-verkkokaupassa on kyse kuluttajansuojalaissa tarkoitetun etämyyntisopimuksen tekemisestä. Kuluttajalla on kuluttajansuojalain mukaan oikeus peruuttaa etämyyntisopimus 14 päivän kuluttua, koska etämyynnissä ei voi tutustua tavaraan ennen ostopäätöstä. Laissa on muutamia poikkeuksia, jolloin kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta etämyynnissä. Kuluttaja-asiamiehen ja Mezzoforten näkemykset eroavat siinä, onko Mezzoforten myyntimenetelmää pidettävä sellaisena kuluttajansuojalaissa tarkoitettuna erityisenä julkisena huutokauppana, joka kuuluisi etäsopimuksen peruuttamisoikeuden rajoituksen piiriin tai jota peruuttamisoikeus ei koske.

Kuluttaja-asiamies vaatii Mezzofortea oikaisemaan markkinointiaan

Markkinaoikeus voi velvoittaa kiellon saaneen elinkeinonharjoittajan oikaisemaan markkinointikäytäntöjään. Kuluttaja-asiamies esittää, että Mezzoforte velvoitetaan markkinaoikeuden päätöksen jälkeen ilmoittamaan tavaroita Huutokaupat.com-verkkokaupasta ostaneille kuluttajille, että yhtiö on kuluttajansuojalain vastaisesti kieltänyt asiakkailtaan etämyyntisopimuksen peruuttamisoikeuden.

Oikaisu täytyy tehdä Huutokaupat.comissa, Helsingin Sanomissa sekä sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla henkilökohtaisella tavalla. Lisäksi Mezzoforten tulee antaa tämän ilmoituksen yhteydessä asiakkailleen tietoa peruuttamisoikeudesta, sen määräajasta ja ohjeita menettelytavoista. Oikaisuvaatimusta vaaditaan tehostettavaksi 500 000 euron sakon uhalla.

Kuluttaja-asiamies vaatii oikaisua, koska verkkopalvelussa tehdään vuosittain suuri määrä kauppoja ja kyse on kuluttajan kannalta merkittävästä oikeudesta. Kuluttajansuojan kannalta on erittäin tärkeää, että kaupan asiakkaat saavat tiedon siitä, että he ovat saaneet virheellistä tietoa etäsopimuksen peruuttamisoikeudesta. Oikaisusta tulee viestiä niille asiakkaille, joilla on ajallisesti mahdollista käyttää peruuttamisoikeuttaan. Kuluttajilla on oikeus käyttää peruuttamisoikeuttaan vuoden ajan silloin, kun yritys ei ole antanut kuluttajalle kuluttajansuojalaissa tarkoitettuja tietoja.