Konsumentombudsmannen drar nätbutiken Huutokaupat.com inför marknadsdomstolen för brott mot konsumenternas rättigheter

Konsumentombudsmannen söker hos marknadsdomstolen förbud mot förfarandet där Mezzoforte som driver nätbutiken Huutokaupat.com nekar konsumenterna deras rätt att ångra ett distansförsäljningsavtal som ingåtts i nätbutiken. Konsumentombudsmannen kräver att marknadsdomstolen förstärker förbudet med ett vite på 100 000 euro.

Huutokaupat.com som drivs av Mezzoforte är en nätplattform, där både Mezzoforte och andra aktörer bjuder ut varor till privatpersoner. Mezzoforte är själv säljare i affärer som görs i enlighet med villkoren på Huutokaupat.com. De varor som saluförs, till exempel begagnade bilar, säljs till den som lägger det högsta budet inom utsatt tid. Personen som lagt det högsta budet förbinder sig att köpa varan till det angivna priset. Enligt bolagets avtalsvillkor har konsumenterna inte rätt att ångra köpet.

Konsumentombudsmannen och Mezzoforte har fört förhandlingar om bolagets metoder. Eftersom Mezzoforte i strid med konsumentombudsmannens ståndpunkt tolkat att bolagets förfarande följer konsumentskyddslagen, drar konsumentombudsmannen Huutokaupat.com inför marknadsdomstolen och kräver att marknadsdomstolen förstärker förbudet med ett vite på 100 000 euro. Konsumentombudsmannens ansökan gäller endast de affärer på Huutokaupat.com där Mezzoforte köper varor av den tidigare ägaren för att sedan sälja dem vidare till konsumenten i nättjänsten i eget namn.

Konsumentombudsmannen anser att affärerna i nätbutiken Huutokaupat.com handlar om att ingå distanshandelsavtal i enlighet med konsumentskyddslagen. Enligt konsumentskyddslagen har konsumenten rätt att frånträda ett distansförsäljningsavtal inom 14 dagar eftersom man vid distansförsäljning inte kan undersöka varan före köpbeslutet. Lagen innehåller några undantag, där konsumenten inte har ångerrätt vid distansförsäljning. Konsumentombudsmannens och Mezzofortes meningar går isär gällande huruvida Mezzofortes säljmetod ska anses vara en sådan särskild offentlig auktion som avses i konsumentskyddslagen och som skulle omfattas av ångerrätten för distansavtal eller där ångerrätten inte gäller.

Konsumentombudsmannen kräver att Mezzoforte ska rätta till sin marknadsföring

Marknadsdomstolen kan ålägga en näringsidkare som fått ett förbud att rätta till sina marknadsföringsmetoder. Konsumentombudsmannen föreslår att Mezzoforte åläggs att efter marknadsdomstolens beslut meddela de konsumenter som köpt varor i nätbutiken Huutokaupat.com om att bolaget i strid mot konsumentskyddslagen nekat sina kunder rätten att ångra distanshandelsavtalet.

Rättelsen ska göras på Huutokaupat.com, i tidningen Helsingin Sanomat samt via e-post, sms eller på ett annat individuellt sätt. Därutöver ska Mezzoforte i samband med meddelandet informera sina kunder om ångerrätten, dess tidsfrister och anvisningar för tillvägagångssätten. Konsumentombudsmannen kräver att marknadsdomstolen förstärker kravet med ett vite på 500 000 euro.

Konsumentombudsmannen kräver denna rättelse eftersom det årligen görs ett stort antal affärer i nättjänsten och det är fråga om en betydande rättighet för konsumenterna. Med tanke på konsumentskyddet är det mycket viktigt att företagets kunder får vetskap om att de fått felaktig information gällande ångerrätten för distansavtal. Rättelsen ska kommuniceras ut till de kunder som tidsmässigt fortfarande har rätt att utöva sin ångerrätt. Om näringsidkaren inte har lämnat konsumenten den information som avses i konsumentskyddslagen har konsumenten ett år på sig att utöva sin ångerrätt.