Kuluttaja-asiamies vie luottoyhtiö Blue Finance Suomi Oy:n markkinaoikeuteen luottojen hintasääntelyn rikkomisesta

Luottoyhtiö Blue Finance Suomi Oy on tarjonnut kuluttajille laissa sallittua kalliimpia luottoja, kun se ei ole laskenut perimiään erillismaksuja hintasääntelyn piiriin kuuluviksi luottokustannuksiksi. Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää Blue Finance Suomea 100 000 euron sakon uhalla jatkamasta lainvastaista menettelyään.

Blue Finance Suomi on kasvattanut tarjoamiensa luottojen hintaa perimällä erillismaksua paperilaskutuksesta, luottohakemuksen nopeutetusta käsittelystä, sekä niin sanotusta pikanostopalvelusta ja hetinostopalvelusta. Ne ovat kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan luottosuhteen osia ja niistä perittävät maksut luottokustannuksia, joiden enimmäismäärästä säädetään laissa. Blue Finance Suomen hinnoittelumallilla lain määräämä kustannuskatto on ylittynyt. Yhtiön mukaan sen perimiä erillismaksuja ei lueta luottokustannuksiksi, eikä hintasääntely siksi koske niitä.

Kuluttaja-asiamies on aiemmin selvittänyt sääntelyn rikkomista emoyhtiö Blue Finance Oy:n kanssa, joka siirsi kuluttajaliiketoimintansa tytäryhtiölleen Blue Finance Suomelle maaliskuussa 2021. Neuvotteluissa syksyllä 2021 ei päästy yhteisymmärrykseen ja siksi kuluttaja-asiamies hakee asiaan markkinaoikeuden ratkaisua.

”Luoton kuluja ei voi kasvattaa naamioimalla luottosuhteen perusosia lisäpalveluiksi, joista voisi periä lisähintaa. Luottojen hintasääntelyn noudattamisessa esiintyy jatkuvasti ongelmia ja olemme selvittäneet niitä useiden luottoyhtiöiden kanssa. Toivottavaa olisi, että tämä markkinaoikeuteen edennyt tapaus kannustaisi muitakin toimimaan lain mukaisesti.”

– Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Hintasääntely määrittelee luottokustannusten enimmäismäärän

Syyskuussa 2019 voimaan tulleen luottojen hintasääntelyn mukaan luoton kulloinkin maksamatta olevalle pääomalle perittävää vuosittaista korkoa ei saa sopia 20 prosenttia suuremmaksi. Lisäksi luotosta perittävien muiden kustannusten päiväkohtainen määrä saa olla korkeintaan 0,01 prosenttia alkuperäisestä luoton määrästä tai luottorajasta. Muiden luottokustannusten määrä ei saa kuitenkaan missään tilanteessa ylittää 150 euroa vuodessa.

Luottokustannuksiin sisältyvät kaikki luotonantajan tiedossa olevat luottosuhteesta johtuvat kustannukset. Esimerkiksi luoton hakemisesta, luoton nostamisesta ja maksutietojen lähettämisestä veloitettavat maksut ovat luottokustannuksia riippumatta siitä, kuinka paljon aikaa tai minkälaista tapaa toimenpiteen suorittamiseen käytetään. Luottokustannusten ulkopuolelle voi rajata vain täysin vapaaehtoiset lisäpalvelut. Luottoa on tällöin tarjottava samoilla ehdoilla riippumatta siitä, solmiiko kuluttaja luottosopimuksen yhteydessä myös lisäpalvelua koskevan sopimuksen.