Kuluttajaluottoja markkinoidaan puutteellisin tiedoin

Aluehallintovirastot ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ovat toteuttaneet luottojen markkinoinnin valvontakampanjan. Tarkastetuista mainoksista ja verkkosivuista yli puolessa oli huomautettavaa. Osa yrityksistä ei ole korjannut markkinointinsa puutteita pysyvästi.

Aluehallintovirastojen ja KKV:n valvontakampanjassa tarkistettiin, miten hyvin luottoja tarjoavat yritykset kertovat markkinoinnissaan kuluttajansuojalaissa vaaditut tiedot. Aluehallintovirastot kävivät 1.11.2013 – 28.2.2014 läpi 88 yrityksen mainoksia ja verkkosivustoja, yhteensä 150 kappaletta.

Kampanjassa keskityttiin sekä tavanomaisiin rahaluottoihin että korttiluottoihin, joissa on käteisnostomahdollisuus. Sen sijaan muun muassa kodinkoneiden, huonekalujen tai auton hankkimiseen kytketyt luotot jätettiin kampanjan ulkopuolelle.

Aluehallintovirastot löysivät puutteita 93 mainoksesta tai verkkosivustosta ja antoivat huomautuksen niiden taustalla oleville 31 yritykselle. Yleisin ongelma verkkosivuilla oli se, että lain edellyttämät tiedot oli ripoteltu eri alasivuille. Lisäksi luoton kokonaiskustannukset, nimelliskorko ja todellinen vuosikorko oli kerrottu epäselvästi tai ne puuttuivat kokonaan. Näiden puutteiden seurauksena kuluttaja ei saa kunnollista käsitystä luoton hinnasta eikä sopimuksen ehdoista.

Useilla verkkosivuilla ei myöskään kerrottu selvästi, onko kyseessä kertaluotto, joka maksetaan kokonaan takaisin sovitun ajan jälkeen, vai jatkuva luotto, joka on kuluttajan käytettävissä tietyn luottorajan puitteissa.

Luotonantajan on arvioitava kuluttajan luottokelpoisuus ja takaisinmaksukyky, mutta se on mahdotonta, jos luotto myönnetään muutamassa minuutissa lainan hakemisesta. Lisäksi monet luotonantajat markkinoivat luottojaan korottomiksi, vaikka todellisuudessa korottomuus koski vain lyhyttä aikaa tai nostoerää luottosuhteen alussa.

Useimmat huomautuskirjeen saaneet luotonantajat korjasivat markkinointiaan. Osa yrityksistä on kuitenkin sittemmin uusinut tai muuttanut verkkosivujaan niin, että lain edellyttämät tiedot on jälleen esitetty puutteellisesti.

Aluehallintovirastot tarkkailevat luotonantajien markkinointia edelleen. Jos ilmenee, että huomautuksen saaneet luotonantajat ovat jatkaneet laitonta markkinointiaan, Etelä-Suomen aluehallintovirasto voi antaa kyseisille yrityksille varoituksen ja tarvittaessa kieltää toiminnan määräajaksi. Jos laiminlyönnit jatkuvat, voidaan määräaikaisen toimintakiellon saanut yritys poistaa luotonantajarekisteristä. Kuluttaja-asiamies jatkaa omalta osaltaan tarvittavia valvontatoimenpiteitä.