Konsumentkrediter marknadsförs med bristfällig information

Regionförvaltningsverken och Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har genomfört en övervakningskampanj om marknadsföringen av krediter. I över hälften av de granskade reklamerna och webbplatserna fanns det något att anmärka på. En del av företagen har inte korrigerat bristerna i sin marknadsföring permanent.

I övervakningskampanjen kontrollerade regionförvaltningsverken och KKV hur väl de företag som erbjuder krediter framför den information som de enligt konsumentskyddslagen är skyldiga att framföra. Regionförvaltningsverken gick under perioden 1.11.2013–28.2.2014 igenom 88 företags reklamer och webbplatser, totalt 150 stycken.

Kampanjen fokuserade på både sedvanliga penningkrediter och kortkrediter med möjlighet att ta ut kontanter. Däremot omfattade kampanjen inte krediter för anskaffning av bland annat hushållsmaskiner, möbler eller bil.

Regionförvaltningsverken hittade brister i 93 reklamer eller webbplatser och gav en anmärkning till de 31 företagen bakom dessa. Det vanligaste problemet på webbplatserna var att den information som enligt lagen måste anges hade spritts ut över flera sidor. Dessutom angavs de totala kostnaderna för krediten, den nominella räntan och den effektiva räntan otydligt eller saknades helt. Då får konsumenten ingen ordentlig uppfattning om kreditens pris eller avtalsvillkoren.

På flera webbplatser berättades det inte heller tydligt om det var frågan om en engångskredit som återbetalas i sin helhet efter en avtalad tid eller en fortlöpande kredit som konsumenten har tillgång till inom en viss kreditgräns.

Kreditgivaren ska bedöma konsumentens kreditvärdighet och återbetalningsförmåga, men det är omöjligt om krediten beviljas inom några minuter efter ansökan. Dessutom marknadsför många kreditgivare sina krediter som räntefria, även om räntefriheten i själva verket bara gäller en kort tid eller en rat i början av kreditrelationen.

De flesta av de kreditgivare som fick ett anmärkningsbrev korrigerade sin marknadsföring. En del av företagen har emellertid därefter förnyat eller ändrat sin webbplats så att den lagstadgade informationen igen presenteras bristfälligt.

Regionförvaltningsverken observerar fortfarande kreditgivarnas marknadsföring. Om det visar sig att de kreditgivare som fått en anmärkning har fortsatt med sin olagliga marknadsföring kan Regionförvaltningsverket i Södra Finland ge dessa företag en varning och vid behov förbjuda deras verksamhet för viss tid. Om försummelserna fortgår kan det företag som har fått verksamhetsförbud för viss tid avlägsnas ur kreditgivarregistret. Konsumentombudsmannen fortsätter för sin del med nödvändiga övervakningsåtgärder.