Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu 2016: Televiestintämarkkinat ontuvat yhä suomalaiskuluttajan näkökulmasta

Tänään julkaistu EU:n uusin kuluttajamarkkinoiden tulostaulu kertoo, miten eri markkinat toimivat kuluttajien näkökulmasta. Suomalaisten vastaajien antamat arviot ovat useimmilla toimialoilla myönteisempiä verrattuna edelliseen tutkimuskertaan. Hankalimmaksi koettiin maksukanavien, nettiliittymien, matkapuhelinpalvelujen ja säästösijoitusten hankkiminen. Huomattavaa tosin on, että arviot maksukanavien ja matkapuhelinpalvelujen markkinoista ovat merkittävästi parantuneet.

Suomalaiset ovat moniin toimialoihin tyytyväisempiä kuin useimpien muiden EU-maiden kuluttajat vastaaviin markkinoihin omissa maissaan. Esimerkiksi asuntolainamarkkinoista suomalaiset antavat EU:ssa parhaimmat arvosanat.  Maiden välisissä eroissa on hyvä huomata, että joillakin toimialoilla markkinoiden rakenteet vaihtelevat suuresti eri maissa. Komissio haluaa korostaa, että maiden välillä on edelleen suuria eroja siinä, miten kuluttajat kokevat markkinoiden toiminnan sujuvan yleensä sekä joillakin toimialoilla.

Komissio kiinnittää huomiota myös siihen, että kuluttajien taloudellinen tilanne ja koulutus vaikuttavat heidän kokemuksiinsa ja kykyihinsä arvioida markkinoiden toimintaa. Taloudellisista vaikeuksista kärsivät kuluttajat kokevat muita herkemmin ongelmia ja pitävät erityisesti palveluntarjoajan vaihtamista vaikeampana kuin muut. Korkeammin koulutetut kansalaiset suhtautuvat markkinoiden toimintatapoihin kriittisemmin kuin muut, mikä johtunee siitä, että heillä on paremmat mahdollisuudet arvioida markkinoiden tarjontaa ja tunnistaa mahdollisia ongelmia.

Tulostaulu (Consumer Scoreboard) perustuu kyselytutkimuksiin, jotka on tehty kaikissa EU:n jäsenmaissa sekä Norjassa ja Islannissa. Kyselyissä on kartoitettu vastaajien kokemuksia markkinoiden toiminnasta 42 eri toimialalta. Vastaajia on pyydetty kertomaan, luottavatko he myyjään tai palveluntarjoajaan, oliko tuotteita mahdollista ja helppoa vertailla, olivatko he tyytyväisiä tarjolla olevien vaihtoehtojen määrään, vastasiko hankinta odotuksia ja tuliko vastaan ongelmia tai taloudellisia menetyksiä.

Consumer Scoreboard 2016 -aineisto on kerätty vuonna 2015 ja sitä edeltävä vuonna 2013; tutkimus tehdään siis kahden vuoden välein. Tutkimusta varten haastateltiin kustakin maasta väestöä edustavasti 500:tä kuluttajaa kutakin toimialaa kohden (paitsi Luxemburgissa, Islannissa, Maltalla ja Kyproksella 250:tä). Vastaukset eivät perustu mielikuviin vaan kokemuksiin: Vastaajiksi haettiin henkilöitä, jotka olivat todella tehneet hankintoja kyseisellä toimialalla edeltävän vuoden aikana tai harvoin hankittavien tuotteiden kohdalla edeltävän kahden vuoden aikana.

Lisätietoja:

Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu 2016: Markkinoiden toimivuus parani, mutta televiestinnän ja energian alalla tarvitaan lisätoimia. Euroopan komission lehdistötiedote 5.9.2016

tutkimuspäällikkö Anu Raijas, p. 029 505 3650, etunimi.sukunimi@kkv.fi