Kuluttajaneuvonta siirtyi Kilpailu- ja kuluttajavirastoon

Maistraateissa toiminut valtakunnallinen kuluttajaneuvonta on siirtynyt osaksi Kilpailu- ja kuluttajavirastoa (KKV) 1.1.2019 alkaen. Muutos ei vaikuta palvelun sisältöön. Myös yritykset saavat neuvontaa kuluttajaoikeudellisissa kysymyksissä kuluttajaneuvonnasta.

Tietoa kuluttajaneuvonnan palveluista ja kuluttajan oikeuksista sekä apua yleisimpiin ongelmatilanteisiin saa verkosta osoitteessa kuluttajaneuvonta.fi. Siellä kuluttaja voi myös laatia valituksen yritykselle Reklamaatioapurin avulla. Kuluttajaneuvonnan kanssa voi asioida myös sähköisellä yhteydenottolomakkeella.

Kuluttajaneuvontaa voi seurata myös Facebookissa ja Instagramissa.

Neuvontaa kuluttajan oikeuksista ja apua riitatilanteiden selvittämiseen

Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, josta saa tietoa kuluttajansuojalainsäädännön soveltamisesta, henkilökohtaista neuvontaa sekä sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen väliseen riitaan.

Kuluttajaneuvonta ei käsittele yksityisten henkilöiden välisiä, elinkeinonharjoittajien välisiä tai taloyhtiön ja asukkaan välisiä riitoja eikä riitoja, joissa yksityishenkilö on myynyt jotain yritykselle. Myös arvopaperi- ja osakekaupat sekä valtion ja kunnan palveluita koskevat asiat jäävät kuluttajaneuvonnan toimivallan ulkopuolelle. Neuvonta hoitaa vuosittain noin 80 000 yhteydenottoa.

Kuluttajaneuvonta toimi vuodesta 2009 lähtien maistraattien yhteydessä. Kun maistraatit vuonna 2017 päätettiin yhdistää Väestörekisterikeskuksen kanssa, päätettiin kuluttajaneuvonta samassa yhteydessä siirtää Kilpailu- ja kuluttajavirastoon, jonne se sopii toiminnallisesti ja rakenteellisesti paremmin.