Kuntokeskus Elixia muutti sopimusehtonsa kuluttaja-asiamiehen linjausten mukaisiksi

Kuntokeskus Elixia on korjannut sopimuksissaan olleet kuluttajien kannalta ongelmalliset kohdat. Kuluttaja-asiamies odottaa, että alan muut toimijat seuraavat esimerkkiä.

Kuntokeskusten sopimuksista on tullut vuosien varrella kuluttajaviranomaisille runsaasti yhteydenottoja. Sopimuksesta ei ole aina riittävän selvästi käynyt ilmi, mihin asiakas sitoutuu ja kuinka pitkäksi aikaa. Myös sopimuksen irtisanominen on toisinaan ollut vaikeaa, vaikka asiakkaalla olisi ollut siihen perusteltu syy esimerkiksi sairauden tai muuton vuoksi. Lisäksi kaikki kuntokeskukset eivät ole ilmoittaneet hintojaan verkkosivuillaan, vaikka lain mukaan niiden pitäisi löytyä sieltä helposti.

Ongelmien vähentämiseksi kuluttaja-asiamies on laatinut vuonna 2011 linjauksen kuntokeskusten sopimusehdoista. Osa kuntokeskuksista ei edelleenkään noudata linjauksen periaatteita, mutta osa on korjannut sopimusehtonsa ja markkinointinsa kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaisiksi.

Viimeisin esimerkki tästä on Elixia. Sen sopimusehdoissa ei aikaisemmin kerrottu riittävän selvästi sopimuksen kestosta eikä siitä, mihin asiakas sitoutuu sopimuksen tehdessään. Nyt yritys on selventänyt asiaa sopimusehdoissaan ja verkkosivuillaan.

Sopimuksen irtisanominen oli aikaisemmin kohtuuttoman hankalaa, koska asiakkaan piti mennä tekemään se henkilökohtaisesti kuntokeskukseen. Lisäksi asiakas pystyi irtisanomaan sopimuksen kesken sopimuskauden ainoastaan silloin, jos hän muutti paikkakunnalle, jolla ei ole Elixia-keskusta tai jos hänellä oli pysyvä, vähintään 12 kuukautta kestävä liikuntakyvyttömyys.

Nyt Elixian asiakas voi tehdä irtisanomisen myös postitse lähetettävällä lomakkeella tai sähköpostilla. Lisäksi hän voi purkaa määräaikaisen sopimuksen muidenkin vastaavien ennakoimattomien elämäntilanteiden perusteella silloin, kun sopimuksen keskeyttäminen ei ole perusteltua. Tämä edellyttää kuitenkin aina tapauskohtaista harkintaa ja sitä, että kuluttaja pystyy esittämään purkamiselle hyväksyttävän todisteen. Elixialla on oikeus periä kohtuullinen korvaus tällaisesta jäsensopimuksen ennenaikaisesta purkamisesta.

Elixia, kuten monet muutkin kuntokeskukset, ovat houkutelleet asiakkaita mainostamalla ilmaista harjoittelujaksoa. Todellisuudessa ilmaisen harjoittelujakson on saanut vain, jos sitoutuu samalla 12 tai 24 kuukauden määräaikaiseen sopimukseen. Elixia on ilmoittanut luopuvansa tällaisesta kuluttajansuojalain vastaisesta markkinoinnista.

Kuluttaja-asiamies odottaa, että ne kuntokeskukset, joiden sopimusehdot ja markkinointi eivät vielä ole linjauksen mukaisia, ottaisivat mallia Elixiasta. Lisäksi kuluttaja-asiamies pitää hyvänä suuntauksena sitä, että yhä useampi kuntokeskus ei sido asiakasta pitkiin sopimuksiin, vaan tarjoaa myös esimerkiksi kuukauden tai kymmenen kerran kortteja. Tämä lisää kuluttajien mahdollisuuksia käyttää ja vaihtaa joustavasti kuntokeskusta omien tarpeidensa mukaan.

Kuluttaja-asiamiehen linjaus Kuntokeskusten sopimusehdot
Tietoa kuluttajille kuntokeskusten sopimuksista