Motionscenter Elixia ändrade sina avtalsvillkor för att överensstämma med konsumentombudsmannens riktlinjer

Motionscenter Elixia har korrigerat de ställen i sina avtal som var lagstridiga och problematiska ur konsumentens synvinkel. Konsumentombudsmannen förväntar sig att de andra aktörerna i branschen ska följa Elixias exempel.

Genom åren har konsumentmyndigheterna blivit kontaktade många gånger angående motionscentrens avtal. Det har inte alltid framgått tillräckligt tydligt ur avtalet vad kunden förbinder sig till och för hur lång tid. Ibland har det också varit svårt att säga upp avtalet fastän kunden haft goda grunder, till exempel sjukdom eller flytt. Dessutom har alla motionscenter inte meddelat sina priser på sin webbplats fastän priserna enligt lagen bör vara lätta att hitta där.

För att minska problemen utarbetade konsumentombudsmannen riktlinjer för motionscentrens avtalsvillkor år 2011. En del av motionscentren följer fortfarande inte riktlinjerna, men en del har korrigerat sina avtalsvillkor och sin marknadsföring för att överensstämma med konsumentombudsmannens krav.

Det senaste exemplet på detta är Elixia. I Elixias avtalsvillkor framkom det tidigare inte tillräckligt tydligt hur länge avtalet var i kraft och vad kunden förbinder sig till då han eller hon ingår avtalet. Nu har företaget förtydligat detta i sina avtalsvillkor och på sin webbplats.

Tidigare var det orimligt svårt att säga upp ett avtal, eftersom kunden var tvungen att göra det personligen på motionscentret. Dessutom kunde kunden endast säga upp sitt avtal under avtalstiden om han eller hon flyttade till en ort där det inte finns något Elixia-motionscenter eller om kunden hade förlorat sin rörelseförmåga för minst 12 månader.

Nu kan Elixias kunder säga upp avtalet även genom att skicka in en blankett per post eller e-post. Dessutom kan kunden säga upp avtalet på grund av andra oförutsägbara livssituationer, till exempel arbetslöshet och graviditet.

Elixia, liksom många andra motionscenter, har lockat kunder genom att göra reklam för gratis träningspass. I verkligheten har man endast fått gratis träningspass om man samtidigt förbinder sig till ett tidsbundet avtal på 12 eller 24 månader. Elixia har meddelat att de kommer att sluta med denna typ av marknadsföring, eftersom den strider mot konsumentskyddslagen.

Konsumentombudsmannen förväntar sig att de motionscenter vars avtalsvillkor och marknadsföring inte ännu överensstämmer med riktlinjerna följer Elixias exempel. Dessutom anser konsumentombudsmannen det vara en god tendens att allt färre motionscenter kräver att deras kunder ska förbinda sig till långa avtal, och erbjuder till exempel månadskort eller tio gångers kort. Detta ökar konsumenternas möjligheter att flexibelt använda och byta motionscenter enligt eget behov.

Konsumentombudsmannens riktlinjer: Avtalsvillkoren hos gymföretag
Information för konsumenter om motionscentrens avtal