Markkinaoikeus: Arpajaisissa ei käytetty aggressiivista vaikuttamista kuluttajiin

Markkinaoikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen hakemuksen, joka koski SCA Tissue Finland Oy:n järjestämiä markkinointiarpajaisia.

Lotus-merkkisiä talouspyyhkeitä, paperinenäliinoja ja wc-paperia valmistava SCA Tissue Finland Oy toteutti kesällä 2012 muun muassa talouspaperien myynninedistämiseksi arvonnan. Arvonnan päävoitto oli 100 000 euroa ja todennäköisyys voittaa se oli yhden suhde 2,4 miljardiin. Esimerkiksi Veikkauksen Lotossa voiton todennäköisyys on noin yhden suhde 15 miljoonaan. Kuluttajille ei kerrottu voiton todennäköisyydestä.

Kuluttaja-asiamies katsoi, että voiton esittelytapa ja sen suuruus sekä voittomahdollisuuden pienuus ja siitä kertomatta jättäminen johtivat siihen, että arpajaiset ohjasivat epäasianmukaisesti kuluttajan harkintaa ja päätöksentekoa. Tällaista markkinointia voidaan kuluttaja-asiamiehen arvion mukaan pitää aggressiivisena.

Aggressiiviset menettelyt ovat olleet kiellettyjä Suomessa vuodesta 2008 lähtien, mutta niiden käyttöä markkinointiarpajaisissa ei ole aikaisemmin käsitelty markkinaoikeudessa. Kuluttaja-asiamies pitikin tärkeänä, että asiasta saadaan ennakkopäätös ja vaati, että markkinaoikeus kieltää SCA Tissue Finland Oy:tä antamasta vaikutelmaa siitä, että kuluttaja voi voittaa arvonnan pääpalkinnon, jonka voittaminen on äärimmäisen epätodennäköistä. Kuluttaja-asiamies vaati myös, että yritystä kielletään käyttämästä arpajaisia markkinoinnissa niin, että ne hallitsevat mainosta tarjottavan tuotteen asemasta.

Markkinaoikeus katsoi, että kampanjassa ei vaikutettu kuluttajiin aggressiivisesti eikä siinä menetelty elinkeinotoiminnassa yleisesti hyväksyttävän asianmukaisen tavan vastaisesti niin, että kuluttajan kyky tehdä perusteltu ostopäätös heikentyisi.

SCA Tissue Finland Oy:n kampanja oli päättynyt jo ennen markkinaoikeuden käsittelyä ja yritys oli luvannut, ettei se enää toista vastaavanlaista kampanjaa. M arkkinaoikeus totesi päätöksessään, että asia oli silti tarpeen käsitellä tuomioistuimessa markkinaoikeudellisiin asioihin liittyvän julkisen intressin sekä ratkaisujen ennakkopäätösluonteen vuoksi.

Kuluttaja-asiamies harkitsee valitusluvan pyytämistä korkeimmasta oikeudesta. Määräaika valittamiseen päättyy 1.4.2014.

Markkinaoikeuden päätös 55/14, annettu 31.1.2014