Marknadsdomstolen: I lotteriet användes inte aggressiv påverkan på kunderna

Marknadsdomstolen förkastade konsumentombudsmannens ansökan som berörde SCA Tissue Finland Oy:s marknadsföringslotteri.

SCA Tissue Finland Oy, som tillverkar hushållspapper, pappersnäsdukar och toalettpapper av märket Lotus, genomförde sommaren 2012 bland annat ett lotteri för att främja försäljningen av hushållspapper. Huvudpriset i lotteriet var 100 000 euro och sannolikheten att vinna det var en på 2,4 miljarder. I till exempel Veikkaus Lotto är vinstsannolikheten en på 15 miljoner. Konsumenten blev inte informerad om sannolikheten att vinna.

Konsumentombudsmannen ansåg att sättet att presentera vinsten och dess storlek samt den ringa vinstmöjligheten och det faktum att man undvek att informera om denna ledde till att lotteriet på ett osakligt sätt styrde kundens övervägande och beslutsfattande. En sådan marknadsföring kan enligt konsumentombudsmannens bedömning anses vara aggressiv.

Aggressiva förfaranden har varit förbjudna i Finland sedan 2008, men tillämpandet av dem i marknadsföringslotterier har tidigare inte behandlats i marknadsdomstolen. Konsumentombudsmannen ansåg också att det är viktigt att vi får ett prejudikat på detta och krävde att marknadsdomstolen förbjuder SCA Tissue Finland Oy att förmedla ett intryck av att konsumenten kan vinna huvudvinsten i lotteriet, när detta i själva verket är synnerligen osannolikt. Konsumentombudsmannen krävde också att man förbjuder företag att använda sig av lotterier i marknadsföringen så att de i reklamen kontrollerar den marknadsförda produktens ställning.

Marknadsdomstolen ansåg att man i kampanjen inte påverkade konsumenterna aggressivt och att agerandet inte stred mot det sätt som anses allmänt vederbörligt i näringsverksamheten på ett sätt som försämrade konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat köpbeslut.

SCA Tissue Finland Oy: kampanj hade avslutats redan före behandlingen i marknadsdomstolen och företaget lovade att det inte kommer att upprepa motsvarande kampanjer. Marknadsdomstolen konstaterade i sitt beslut att det ändå fanns ett behov att behandla ärendet i domstolen med tanke på det allmänna intresset i samband med marknadsrättsliga ärenden samt beslutets karaktär som prejudikat.

Konsumentombudsmannen överväger att ansöka om besvärstillstånd hos högsta domstolen. Tidsfristen för klagan löper ut den 1 april 2014.

Marknadsdomstolens beslut 55/14, utfärdat 31.1.2014 (på finska)