Markkinaoikeus hylkäsi KKV:n seuraamusmaksuesityksen voimajohtoasiassa vanhentuneena

Kilpailu ja kuluttajavirasto (KKV) oli esittänyt, että markkinaoikeus määrää Eltel Networks Oy:lle ja Eltel Group Oy:lle 35 miljoonan euron seuraamusmaksun kielletystä kilpailijoiden välisestä yhteystyöstä voimajohtojen suunnittelu- ja rakentamisurakoissa Suomessa vuosina 2004–2011.

KKV:n selvitysten mukaan yhtiöt olivat sopineet tulevien voimajohtohankkeiden hinnoista, katteista ja urakoiden jakautumisesta yhtiöiden kesken. KKV oli vapauttanut Empowerin seuraamusmaksusta, koska se paljasti kartellin toimittamalla vuonna 2013 virastolle tietoja ja todisteita kartellista. KKV teki asiassa seuraamusmaksuesityksen markkinaoikeudelle 31.10.2014.

Markkinaoikeus katsoi 30.3.2016 antamassaan päätöksessä näytetyksi, että yhtiöiden edustajat olivat tavanneet vuosina 2004, 2005 ja 2006 ja että tapaamisissa oli KKV:n esittämällä tavalla keskusteltu tulevista voimajohtohankkeista ja ainakin joidenkin projektien jakamisesta yhtiöiden kesken. Yhtiöiden edustajat olivat keskustelleet puhelimitse muutaman kerran vuodessa ja ainakin vuonna 2007 oli keskusteltu tietyistä urakoista.

Markkinaoikeus katsoi, ettei KKV:n selvityksistä ollut oikeudellisesti riittävällä tavalla pääteltävissä, että kartellirikkomus olisi jatkunut 31.10.2009 saakka. Markkinaoikeus hylkäsi KKV:n esityksen sillä perusteella, että seuraamusmaksuesitys oli tehty kilpailunrajoituslaissa säädetyn viiden vuoden määräajan jälkeen. Markkinaoikeus velvoitti päätöksessään KKV:n korvaamaan Eltelin oikeudenkäyntikuluja 300 000 euroa.

KKV tutustuu tarkemmin markkinaoikeuden päätökseen ja päättää sen jälkeen valittaako se päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Markkinaoikeuden tiedote

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Johanna Nyländen, p. 029 505 3606
Ylijohtaja Timo Mattila, p. 029 505 3332