Markkinaoikeus kielsi DNA Oy:n maksukanavapaketin epäselvän televisiomainonnan

Markkinaoikeus on kieltänyt DNA Oy:tä markkinoimasta maksutelevisiopalveluita televisiossa ilman, että yhtiö ilmoittaa samalla selkeästi palvelun kokonaishinnan, sopimuksen luonteen ja tarjouksen keston.

DNA oli mainostanut televisiossa DNA Welho -maksukanavapakettia niin, että se ilmoitti keskeiset palvelua koskevat tiedot ns. pikkuprintillä ruudun alalaidassa. Mainoksen katsoja ei sen seurauksena saanut yksiselitteisesti selville, oliko mainostettu maksukanavapaketin sopimus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva ja mikä kanavapaketin kokonaishinta oli.

Kuluttajansuojalain mukaan yrityksen on varmistettava, että kuluttaja saa selkeät tiedot markkinoidusta palvelusta ja sen hinnasta. Epäselvien ja harhaanjohtavien tietojen antaminen on kielletty. Pikkuprintin käyttö onkin tuomittu sekä markkinaoikeuden että korkeimman oikeuden ratkaisuissa. Yritykset ovat siitä huolimatta jatkaneet pikkuprintin käyttöä.

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota DNA:n maksukanavapaketin mainokseen kesällä 2013 osana kampanjaa, jossa seurattiin tehostetusti televisiomainoksia. Kuluttaja-asiamies määräsi DNA:lle markkinointikiellon epäselvästi esitettyjen tietojen vuoksi. Koska yhtiö vastusti kieltoa, kielto raukesi.

Kuluttaja-asiamies vei asian markkinaoikeuden ratkaistavaksi. Markkinaoikeus kielsi 29.8.2014 antamallaan päätöksellä DNA:ta markkinoimasta kuluttajille maksutelevisiopalvelua tiettyyn hintaan ilman, että se kertoo samalla selkeästi palvelun kokonaishinnan. Jos kyseessä on määräaikainen sopimus, mainoksessa on kerrottava myös sopimuksen vähimmäiskesto. Tarjousta ei myöskään voi tehdä ilman, että ilmoitetaan selvästi tarjouksen voimassaoloaika. Kieltoa on noudatettava heti.

Markkinaoikeuden päätös ei ole lainvoimainen, vaan siihen voidaan hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta. Määräaika valitusluvan pyytämiselle ja valituksen tekemiselle päättyy 28.10.2014.

Lue lisää:

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:605/14

Kuluttaja-asiamies vei DNA:n markkinaoikeuteen pikkuprintistä – Elisalle, Santanderille ja Delta Motorille markkinointikiellot  (KKV:n tiedote 17.10.2013)