Markkinaoikeus kielsi Finkraft Oy:tä korottamasta sähkönmyyntisopimuksen hintoja lainvastaisesti

Markkinaoikeus on 6.6.2017 antamallaan päätöksellä kieltänyt Finkraft Oy:ta vetoamasta sähkönmyyntisopimuksen hinnanmuutoksen perusteena sähkön markkinahinnan muutokseen tai liiketoiminnan kulujen muutokseen, jos muutokset eivät tosiasiallisesti vastaa suuruudeltaan vähintään kuluttajalle ilmoitettua hinnankorotusta.

Kuluttaja-asiamies sai vuoden 2015 aikana sekä uudestaan vuodenvaihteessa 2016/2017 kuluttajilta ilmoituksia siitä, että Finkraft Oy oli korottanut toistaiseksi voimassa olevien sähkönmyyntisopimusten hintaa, siten että korotukset olivat eri kuluttajilla noin 16 – 76 %. Finkraft Oy perusteli hinnankorotuksia muutoksilla sähkön markkinahinnassa ja yhtiön liiketoimintakuluissa.

Kuluttaja-asiamies katsoi Finkraft Oy:n tehneen olennaisia muutoksia kuluttajien sähkönmyyntisopimuksiin yksipuolisesti ja vei asian markkinaoikeuden ratkaistavaksi 13.9.2016. Kuluttaja-asiamies vaati, että markkinaoikeus kieltää Finkraft Oy:tä korottamasta yksipuolisesti kuluttajien toistaiseksi voimassa olevissa sähkönmyyntisopimuksissa sovittua hintaa sähkön markkinahinnan tai yhtiön liiketoiminnan kulujen muutosten perusteella niin, että sopimuksen mukainen hinta nousee olennaisesti.

Lisäksi kuluttaja-asiamies vaati markkinaoikeutta kieltämään Finkraft Oy:tä vetoamasta hinnankorotuksen perusteena sähkön markkinahinnan muutokseen tai liiketoiminnan kulujen muutokseen, jollei yhtiö voi osoittaa, että kyseiset muutokset vastaavat suuruudeltaan vähintään kuluttajalle ilmoitettua hinnankorotusta.

Markkinaoikeuden päätöksen mukaan Finkraft Oy oli sähkömarkkinalain vastaisesti muuttanut toistaiseksi voimassa olevia sähkönmyyntisopimuksia sähkön markkinahinnan muutokseen tai liiketoiminnan kulujen muutokseen vedoten, vaikka yhtiö ei ollut näyttänyt, että sen kustannukset olisivat vastaavalla tavalla muuttuneet. Koska markkinaoikeus katsoi hinnan muutoksen jo sellaisenaan perusteettomaksi ja tällainen lainvastainen menettely kiellettiin päätöksessä, asiassa ei ollut tarpeen arvioida, olisivatko muutokset olleet olennaisia siinä tapauksessa, että niihin olisi ollut peruste.

Kiellon tehosteeksi markkinaoikeus asetti 100 000 euron uhkasakon.

Markkinaoikeuden päätös ei ole lainvoimainen, vaan siihen voidaan hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta. Määräaika valitusluvan pyytämiselle ja valituksen tekemiselle päättyy 7.8.2017

Lue lisää:
Kuluttaja-asiamies vei Finkraft Oy:n markkinaoikeuteen sähkönmyyntisopimusten hinnankorotuksista (KKV:n tiedote 14.9.2016)