Markkinaoikeus kielsi harhaanjohtavat väitteet alennetuista hinnoista

Markkinaoikeus on kuluttaja-asiamiehen hakemuksesta kieltänyt urheiluvälineliike SGN Sportia Oy:tä käyttämästä harhaanjohtavia ilmaisuja markkinoinnissaan. Sportiaa kiellettiin vertaamasta myyntihintaa niin sanottuun ohjevähittäishintaan tai suositushintaan, jos tämä hinta ei vastaa yleistä markkinahintaa. Yhtiötä kiellettiin myös vertaamasta myyntihintaa omaan aikaisempaan myyntihintaansa tai kilpailijoiden hintoihin, jos yhtiö tai kilpailijat eivät ole koskaan perineet kyseistä hintaa. Sen sijaan L-Fashion Group Oy:n eli TopSportin markkinoinnissaan käyttämät vertailuhinnat eivät markkinaoikeuden mukaan johtaneet harhaan.

Kuluttaja-asiamies vei Sportian markkinaoikeuteen syyskuussa 2017 alennetuista hinnoista annettujen harhaanjohtavien tietojen vuoksi. Sportia oli yhtäjaksoisesti elokuusta 2016 maaliskuuhun 2017 ilmoittanut verkkosivuillaan tuotteiden hinnat alennetuksi prosenttialennuksena tai käyttämällä vertailuhintaa ja muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja, kuten ”Alennus -20%” tai ”Säästä 40.00€”. Alennukset eivät kuitenkaan olleet todellisia, koska Sportia tai sen kilpailijat eivät olleet koskaan perineet tuotteista sitä hintaa, josta alennus oli laskettu.

Markkinaoikeus katsoi, että Sportian markkinoinnissa antamat harhaanjohtavat tiedot olivat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen, jota hän ei olisi ilman näitä tietoja tehnyt. Markkinaoikeus määräsi yhtiölle kiellon, jota tehostettiin 40 000 euron uhkasakolla.

”Tekaistut alennukset hämärtävät kuluttajien käsitystä normaalista hintatasosta ja tarjolla olevan edun todellisesta määrästä. Tällainen valitettava kuluttajien harhaanjohtaminen tulisi saada loppumaan”, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Kuluttajien kannalta on hyvä, että hintakilpailu toimii ja tuotteita tarjotaan välillä myös tavanomaista edullisemmalla hinnalla. Paikkansapitämättömät vertailuhinnat, alennusprosentit ja väitteet alennuksista tai säästöistä ovat kuitenkin kuluttajien harhaanjohtamista.

TopSportin mainosten hintaetu oli todellinen

Markkinaoikeus antoi Sportiaa koskevan päätöksen kanssa samaan aikaan myös TopSportin markkinointia koskevan ratkaisun. TopSport ilmoitti mainoksissaan juoksukenkien myyntihinnan yhteydessä yliviivatun vertailuhinnan yhtäjaksoisesti yli 9 kuukauden ajan. Mainoksissa ei kuitenkaan käytetty alennuksiin viittaavia ilmaisuja, kuten ”Alennus X%” tai ”Säästä X€”.

Kuluttaja-asiamies haki markkinaoikeudelta ratkaisua siihen, kuinka kauan yritys voi verrata omaa myyntihintaansa tuotteesta aikaisemmin perittyyn myyntihintaan. Taustalla on kysymys siitä, muuttuuko aikaisemmin peritty myyntihinta jossakin vaiheessa vertailukelvottomaksi, koska se ei enää ajan kulumisen vuoksi anna todellista kuvaa alennuksesta.

Markkinaoikeus katsoi vastoin kuluttaja-asiamiehen hakemusta, että TopSportin viittaukset aikaisempaan myyntihintaan eivät vihjanneet harhaanjohtavasti, että alennettu hinta olisi erityisen edullinen. TopSport oli perinyt alkuperäistä hintaa ennen tuotteen hinnan alentamista. Markkinaoikeuden mukaan se, että markkinointi oli jatkunut yli 9 kuukauden ajan, ei myöskään ollut harhaanjohtavaa, koska kyse oli kausituotteen pääasiallisen myyntikauden jälkeisestä ajasta.

Markkinaoikeuden ratkaisut