Marknadsdomstolen förbjöd vilseledande påståenden om nedsatta priser

Marknadsdomstolen har på ansökan av konsumentombudsmannen förbjudit sportaffären SGN Sportia Oy att använda vilseledande påståenden i sin marknadsföring. Sportia förbjöds att jämföra sina försäljningspriser med så kallade rekommenderade priser, om priserna inte motsvarar de allmänna priserna på marknaden. Dessutom förbjöds bolaget att jämföra försäljningspriset med sitt eget tidigare försäljningspris eller konkurrenternas priser, om bolaget eller konkurrenterna aldrig tagit ut det priset. Däremot ansåg marknadsdomstolen att de jämförelsepriser som L-Fashion Group Oy, dvs. TopSport, använt i sin marknadsföring inte var vilseledande.

I september 2017 drog konsumentombudsmannen Sportia inför marknadsdomstolen på grund av vilseledande information om nedsatta priser. Sportia hade kontinuerligt från augusti 2016 till mars 2017 angett produkternas priser på sin webbplats som nedsatta med en procentuell rabatt eller använt jämförelsepriser och andra uttryck som syftar på rabatter, som ”Rabatt −20 %” eller ”Spara 40,00 €”. I verkligheten var priserna dock inte nedsatta eftersom Sportia eller dess konkurrenter aldrig hade tagit ut det pris som rabatten hade beräknats på.

Marknadsdomstolen ansåg att den vilseledande informationen i Sportias marknadsföring kunde leda till att konsumenten fattar ett köpbeslut som hen inte skulle ha fattat utan informationen. Marknadsdomstolen meddelade bolaget ett förbud förenat med ett vite om 40 000 euro.

”Påhittade rabatter fördunklar konsumenternas uppfattning om en normal prisnivå och hur stor den annonserade rabatten faktiskt är. Den här sortens vilseledande av konsumenter är beklagligt och vi borde få ett slut på det.”, konstaterar konsumentombudsmannen Katri Väänänen.

Konsumenterna gynnas av att priskonkurrensen fungerar och att det tidvis går att köpa produkter med rabatt. Felaktiga jämförelsepriser, rabattprocenter samt påståenden om rabatter eller inbesparingar innebär ändå att konsumenten vilseleds.

Prisfördelen i TopSports reklamannonser var verklig

Samtidigt med Sportia avgjorde Marknadsdomstolen även ett ärende om TopSports marknadsföring. I sin reklam för löparskor angav TopSport i över 9 månader i anslutning till försäljningspriset även ett överstruket jämförelsepris. I annonserna användes dock inga uttryck som syftar på rabatter, som ”Rabatt X %” eller ”Spara X €”.

Konsumentombudsmannen ville att marknadsdomstolen skulle avgöra hur länge ett företag får jämföra sitt eget försäljningspris med ett försäljningspris som tagits ut förut. Den bakomliggande frågan är om det tidigare försäljningspriset i något skede inte längre duger som jämförelse, eftersom priset inte ger en verklig bild av rabatten efter att en viss tid förflutit.

I strid med konsumentombudsmannens ansökan ansåg marknadsdomstolen att TopSports hänvisningar till det tidigare priset inte på ett vilseledande sätt antydde att det nedsatta priset skulle vara speciellt förmånligt. Innan priset sänktes hade TopSport tagit ut det ursprungliga priset för varan. Enligt marknadsdomstolen var det inte heller vilseledande att marknadsföringen pågått i över 9 månader, eftersom det handlade om tiden efter den huvudsakliga försäljningsperioden för en säsongsvara.

Marknadsdomstolens avgöranden (på finska)