Markkinaoikeus kielsi Kruunukalusteen harhaanjohtavat väitteet alennetuista hinnoista

Kuluttaja-asiamies vei marraskuussa 2017 huonekaluja myyvän Kruunukaluste Oy:n markkinaoikeuteen ja vaati, että markkinaoikeus kieltää yhtiötä vertaamasta myyntihintaansa niin sanottuun ohjevähittäishintaan tai suositushintaan, jos tämä hinta ei vastaa yleistä markkinahintaa. Kuluttaja-asiamies vaati lisäksi, että yhtiötä kielletään vertaamasta myyntihintaansa omaan aikaisempaan myyntihintaansa, jos se ei pysty näyttämään toteen koskaan perineensä tuotteesta väitettyä vertailuhintaa. Kuluttaja-asiamies vaati myös Kruunukalusteelle kieltoa käyttää markkinoinnissa ilmaisua ALE, jos tuotteita ei myydä aikaisempaa alhaisimmilla hinnoilla.

Markkinaoikeuden mukaan Kruunukalusteen menettely antoi kuluttajille harhaanjohtavaa tietoa yhtiön hintojen tosiasiallisesta edullisuudesta, mikä oli omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja oli tehnyt ostopäätöksen, jota hän ei ilman annettua tietoa olisi tehnyt. Markkinaoikeus katsoi kuluttaja-asiamiehen vaatimukset perustelluiksi ja määräsi yhtiölle kiellot kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaisesti. Markkinaoikeus tehosti kieltoja 50 000 euron uhkasakolla.

”Tekaistut alennukset hämärtävät kuluttajien käsitystä normaalista hintatasosta ja siksi tällainen harhaanjohtava markkinointi pitää saada kitkettyä kokonaan. Markkinaoikeuden ratkaisu vahvisti jälleen asiaa”, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Alennusten oltava todellisia

Kruunukaluste oli markkinoinut yhtäjaksoisesti kuukausien ajan yhtiön verkkosivuilla tuotteiden alennettua hintaa vertailuhintaa käyttäen. Yhtiön mukaan vertailuhinnalla tarkoitettiin tavarantoimittajan suositushintaa ja tuotteesta aikaisemmin veloitettua myyntihintaa.

Kruunukaluste ei kuitenkaan pystynyt näyttämään kuluttaja-asiamiehelle koskaan perineensä tuotteesta vertailuhintaa vastaavaa myyntihintaa tai sitä, että tuotteelle ilmoitettu vertailuhinta vastaisi tuotteen yleistä markkinahintaa. Kruunukaluste oli myös ilmoittanut tuotteiden olevan alennuksessa käyttäen ilmaisua ”ALE!”, vaikka tuotetta ei myyty aikaisempaa edullisemmilla hinnoilla.

Kuluttajien kannalta on hyvä, että hintakilpailu toimii ja tuotteita saa alennuksella. Harhaanjohtavat vertailuhinnat ja alennusprosentit sekä ilmaisu ALE, joita Kruunukaluste käytti, hämärtävät kuitenkin kuluttajien käsitystä siitä, mikä on kaupan normaali hintataso ja miten suuri mainostettu alennus todellisuudessa on.

Taustalla huonekalualan hintamarkkinoinnin laajempi seuranta

Kuluttaja-asiamies on seurannut huonekalualan markkinointia tehostetusti vuodesta 2016 lähtien selvittääkseen, miten alan yritysten markkinoinnissa käytetään prosenttialennuksia, vertailuhintaa tai muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja.

Seuranta on osoittanut, että huonekalujen verkkomainoksissa käytetään vertailuhintoja, alennusprosentteja tai muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja luomaan mielikuvaa suurista alennuksista. Tuotteita ei kuitenkaan ole välttämättä koskaan tarjottu ilmoitetuilla vertailuhinnoilla eivätkä alennusprosentit ole aina olleet todellisia.

Ennen asioiden saattamista markkinaoikeuden ratkaistavaksi kuluttaja-asiamies antoi Kruunukalusteelle ohjeistusta lainsäädännön vaatimuksista sekä markkinaoikeuden ratkaisukäytännöstä ja neuvotteli yrityksen kanssa asioiden sovinnolliseksi ratkaisemiseksi. Koska yritys ei saamastaan ohjeistuksesta ja lupauksista huolimatta muuttanut markkinointiaan, kuluttaja-asiamies määräsi yritykselle kiellon kesällä 2017. Koska Kruunukaluste vastusti kieltoa, kuluttaja-asiamies vei yrityksen markkinaoikeuteen.

Lisätietoja:

  • Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:2017/704
  • Kuluttaja-asiamies määräsi neljälle huonekaluliikkeelle kiellon harhaanjohtavasta markkinoinnista. KKV:n tiedote 13.10.2017