Marknadsdomstolen förbjöd Kruunukalustes vilseledande påståenden om rabatter

I november 2017 drog konsumentombudsmannen Kruunukaluste Oy inför marknadsdomstol och krävde att marknadsdomstolen förbjuder företaget att jämföra sitt försäljningspris med ett så kallat riktpris eller rekommenderat pris, om det priset inte motsvarar ett allmänt marknadspris. Konsumentombudsmannen krävde vidare att företaget ska förbjudas att jämföra sitt försäljningspris med ett eget tidigare försäljningspris om företaget inte kan bevisa att det påstådda referenspriset någonsin har debiterats för varan. Konsumentombudsmannen krävde även att Kruunukaluste skulle förbjudas att i sin marknadsföring använda uttrycket REA om produkterna inte säljs till ett lägre pris än tidigare.

Marknadsdomstolen fastslog att Kruunukaluste genom sitt agerande gav kunderna vilseledande information om hur förmånliga affärens priser är i verkligheten. Detta har kunnat få konsumenten att ta ett köpbeslut som inte skulle ha skett utan den angivna informationen. Marknadsdomstolen ansåg att konsumentombudsmannens krav var motiverade och utfärdade företaget förbud i enlighet med konsumentombudsmannens krav. Marknadsdomstolen förenade förbudet med hot om vite på 50 000 euro.

”Påhittade rabatter fördunklar konsumenternas uppfattning om butikens normala prisnivå och därför behöver den typen av vilseledande marknadsföring helt rensas bort. Marknadsdomstolens beslut fastställde än en gång den saken”, konstaterar konsumentombudsman Katri Väänänen.

Rabatterna ska vara verkliga

Kruunukaluste använde sig av jämförelsepriser för att flera månader i streck marknadsföra produkter till nedsatt pris på företagets webbplats. Enligt företaget avsågs med jämförelsepris varuleverantörens rekommenderade pris och det försäljningspris som tidigare hade debiterats för produkten.

Kruunukaluste kunde dock inte för konsumentombudsmannen bevisa att företaget någonsin hade debiterat ett sådant försäljningspris för den produkten som skulle motsvara jämförelsepriset eller att det jämförelsepris som angetts för produkten skulle vara i nivå med marknadspriset. Kruunukaluste hade även angett att produkterna säljs på realisation genom att använda uttrycket ”REA!” trots att produktens pris inte var förmånligare än tidigare.

Ur konsumenternas synvinkel är det bra att priskonkurrensen fungerar och rabatt ges på produkter. Vilseledande jämförelsepriser och procentuella rabatter liksom uttrycket REA, som Kruunukaluste använt sig av, fördunklar dock konsumentens uppfattning om butikens normala prisnivå och hur stor den annonserade rabatten i själva verket är.

Omfattande uppföljning av möbelbranschens prismarknadsföring

Konsumentombudsmannen har sedan år 2016 extra noggrant följt med möbelbranschens marknadsföring i syfte att kartlägga hur branschens företag i sin marknadsföring använder sig av procentuella rabatter, jämförelsepriser eller andra uttryck som antyder rabatter.

Uppföljningen har visat att i möblernas webbannonser använder sig möbelaffärerna av jämförelsepriser, procentuella rabatter eller andra uttryck som antyder rabatter för att ge sken av stora rabatter. Produkterna har dock inte nödvändigtvis någonsin erbjudits till de angivna jämförelsepriserna och likaså har de procentuella rabatterna inte heller alltid stämt överens med verkligheten.

Innan ärendet fördes inför marknadsdomstolen gav konsumentombudsmannen Kruunukaluste anvisningar om lagstadgade krav samt marknadsdomstolens beslutspraxis och hade överläggningar med företaget i syfte att i godo komma fram till lösningar i ärendet. Eftersom företaget trots anvisningar och löften inte ändrade sin marknadsföring meddelade konsumentombudsmannen Kruunukaluste förbud sommaren 2017. Eftersom Kruunukaluste motsatte sig förbudet drog konsumentombudsmannen företaget inför marknadsdomstol.

Mer information:

  • Marknadsdomstolens beslut MAO:2017/704
  • Konsumentombudsmannens beslut om förbud mot vilseledande marknadsföring för fyra möbelaffärer. KKV:s meddelande 13.10.2017