Markkinaoikeus määräsi seuraamusmaksut pitkäkestoisesta kartellista useille linja-autoyhtiöille, Linja-autoliitolle ja Matkahuollolle

Markkinaoikeus katsoi 14.12.2017 antamassaan päätöksessä, että linja-autoyhtiöt*), Linja-autoliitto ry ja Oy Matkahuolto Ab ovat syyllistyneet kartelliin. Markkinaoikeuden päätös oli osittain Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) seuraamusmaksuesityksen mukainen, mutta seuraamusmaksu jäi esitettyä alhaisemmaksi.

KKV:n selvitysten perusteella linja-autoyhtiöt*), Linja-autoliitto ja Matkahuolto pyrkivät yhteisymmärryksessä estämään markkinoiden avautumista ja uusien kilpailijoiden markkinoille pääsyä. Ne sopivat keskinäisen kilpailun rajoittamisesta ja estivät kilpailevien reittiliikennelupavuorojen pääsyn Matkahuollon matka- ja pakettipalveluihin.

Menettelyssä oli kyse vakavasta kilpailulain sekä Euroopan unionin kilpailusäännösten vastaisesta kilpailurikkomuksesta. KKV teki 25.1.2016 markkinaoikeudelle esityksen 38 miljoonan euron seuraamusmaksun määräämiseksi.

Markkinaoikeus määräsi yhtiöt, Linja-autoliiton ja Matkahuollon kunkin maksamaan seuraamusmaksuna 100 000 euroa kielletystä kilpailun rajoittamisesta. Markkinaoikeus katsoi, että yhtiöt ja Linja-autoliitto olivat sulkemalla uudet reittiliikennevuorot Matkahuollon matkapalvelujen kuten informaatio- ja lipunmyyntipalvelujen ulkopuolelle ja jättämällä myöntämättä näille rahdinkuljetusoikeuksia, pyrkineet rajoittamaan kilpailua. Matkapalvelujen osalta toimet kestivät joulukuusta 2010 syyskuuhun 2012 ja rahtipalvelujen osalta joulukuusta 2010 joulukuuhun 2015.

”Markkinaoikeuden ratkaisu on tärkeä kartellien vastustamisessa yleisesti, mutta erityisesti siksi, että tämä asia koski alalla olevien yritysten pyrkimyksiä mitätöidä niitä hyötyjä, joita markkinoiden avautuminen tuo asiakkaille ja kuluttajille. Tällaiset kilpailunrajoitukset ovat KKV:n painopistealueita. Eri asia on, onko tuomittu sakkotaso riittävä”, sanoo KKV:n pääjohtaja Juhani Jokinen.

Markkinaoikeus katsoi, että yhtiöt ja Linja-autoliitto eivät olleet edunvalvontatoimiensa ja niihin liittyneiden keskustelujen ja neuvottelujen yhteydessä syyllistyneet kiellettyyn kilpailun rajoittamiseen. Myöskään toimia, joissa keskusteluin, lausunnoin tai valituksin oli vastustettu reittiliikennelupien myöntämistä, ei pidetty kiellettynä kilpailun rajoittamisena. Markkinaoikeus katsoi, että Matkahuollon palvelusopimusuudistus ei ollut kilpailua rajoittava. Markkinaoikeus hylkäsi Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksen näiltä osin.

KKV tutustuu tarkemmin markkinaoikeuden päätökseen ja päättää sen jälkeen, onko päätöksestä aihetta valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

  • Markkinaoikeuden tiedote 14.12.2017
  • KKV esittää 38 miljoonan euron seuraamusmaksuja kartellista 7 linja-autoyhtiölle, Linja-autoliitolle ja Matkahuollolle (KKV:n tiedote 25.1.2016)

*)

  • J. Vainion Liikenne Oy
  • Koiviston Auto -Yhtymä (Jyväskylän Liikenne Oy, Koiviston Auto Oy, Koskilinjat Oy, Kuopion Liikenne Oy, Porvoon Liikenne Oy – Borgå Trafik Ab, Satakunnan Liikenne Oy ja Metsäpietilä Oy)
  • Länsilinjat Oy
  • Oy Pohjolan Liikenne Ab (ja VR-Yhtymä Oy)
  • Pohjolan Matka (Pohjolan Turistiauto Oy, Koillismaan Turistiauto Oy, Antti Kangas Oy ja Savon Turistiauto Oy)
  • Savonlinja-yhtiöt (Savonlinja Oy, Linja-Karjala Oy ja Vauhti-Vaunu Oy, Autolinjat Oy ja Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy sekä SL-Autoyhtymä Oy)
    Väinö Paunu Oy