Markkinaoikeus: Valion on noudatettava KKV:n päätöstä valituksesta huolimatta

Markkinaoikeus hylkäsi tänään antamallaan välipäätöksellä Valion hakemuksen, jossa se haki täytäntöönpanon kieltoa perusmaitojen määräävän aseman väärinkäyttöä koskevassa asiassa. Valion on noudatettava Kilpailuviraston 20.12.2012 antamaa päätöstä määräävän aseman väärinkäytön lopettamisesta, ennen kuin markkinaoikeus antaa asiassa lopullisen ratkaisunsa.

Kilpailuvirasto (nykyisin Kilpailu- ja kuluttajavirasto, KKV) antoi 20.12.2012 ratkaisun Valion määräävän aseman väärinkäytöstä. Ratkaisu koostui seuraamusmaksuesityksestä markkinaoikeudelle ja päätöksestä, jolla Valio määrättiin lopettamaan kilpailulain vastainen saalistushinnoittelu.

Markkinaoikeuden antama välipäätös koskee viraston määräystä lopettaa rikkomus. Päätös liittyy Valion markkinaoikeudessa vireillä olevaan valitukseen, eikä markkinaoikeus ole ratkaisussaan arvioinut kysymystä siitä, onko Valio käyttänyt väärin määräävää asemaansa. Määräävän aseman väärinkäyttöä ja viraston seuraamusmaksuesitystä koskevan pääasian käsittely on kesken ja se jatkuu syksyllä markkinaoikeudessa.

KKV on tyytyväinen markkinaoikeuden ratkaisuun. Valio päättää perusmaidon hinnasta oman liiketaloudellisen harkintansa mukaisesti edellyttäen, että se ottaa huomioon määräävän aseman sille tuomat kilpailuoikeudelliset velvoitteet.

Lue Kilpailuviraston 20.12.2012 antama päätös
Lue myös Kilpailuviraston tiedote 20.12.2012

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Sanna Syrjälä p. 029 505 3385.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kkv.fi