Matkatoimistot tehotarkkailussa: Kuluttajien maksuja turvaavien vakuuksien oltava riittäviä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ja aluehallintovirastot valvovat kuluvan vuoden ajan tehostetusti valmismatkoja järjestävien pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa. Viranomaiset tarkastelevat erityisesti sitä, ovatko kuluttajien ennakkomaksujen turvaamiseksi asetetut vakuudet riittäviä. Viime vuoden tarkastuksissa löytyi 10 yritystä, joiden vakuudet eivät olleet riittävän suuria.

Valmismatkoja tarjoavien yritysten on ilmoittauduttava Kilpailu- ja kuluttajaviraston matkatoimistorekisteriin. Jos matkanjärjestäjä kerää asiakkailta maksuja ennen matkaa, sen on asetettava Kilpailu- ja kuluttajavirastoon vakuus. Vakuus turvaa kuluttajien ennakkoon maksamat rahat, jos matka peruuntuu matkanjärjestäjän konkurssin vuoksi. Jos yritys laskuttaa matkan vasta jälkeenpäin, sen ei pääsääntöisesti tarvitse asettaa vakuuttakaan.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja aluehallintovirastojen vuonna 2014 tekemässä valvontaprojektissa selvisi, että 51:stä tarkastetusta yrityksestä 10 olisi tarvinnut korkeamman vakuuden. Kyseisten yritysten vakuuksia on korotettu tai ne ovat tarkemmassa seurannassa. Kahdelle yritykselle sen sijaan olisi riittänyt pienempi vakuus. Näiden yritysten vakuutta on alennettu. Lisäksi muutamia yrityksiä ohjeistettiin siitä, että vakuuden asettaneella yrityksellä tulee olla lain vaatimukset täyttävä tilintarkastaja, ja yrityksen kirjanpidon tulee olla järjestetty valmismatkaliikelain mukaisesti.

Aluehallintovirastojen tarkastajat käyvät läpi Kilpailu- ja kuluttajaviraston matkatoimistorekisterissä olevia pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja vierailevat mahdollisuuksien mukaan toimistoissa. Osa viime vuonna tarkastetuista yrityksistä on tänä vuonna uudelleen tarkastuksen kohteena. Valvontakampanjan tuloksista tiedotetaan keväällä 2016.