Resebyråer under effektiviserad övervakning: Säkerheter som tryggar kundernas betalningar ska vara tillräckliga

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) och regionförvaltningsverken övervakar under innevarande år effektiviserat verksamheten hos små och medelstora företag som ordnar paketresor. Myndigheterna övervakar särskilt om de säkerheter som ställs för att trygga konsumenternas förhandsbetalningar är tillräckliga. Vid granskningarna ifjol upptäckte man 10 företag som inte hade ställt tillräckliga säkerheter.

De företag som erbjuder paketresor ska anmäla sig till Konkurrens- och konsumentverkets register över paketreserörelser. Om researrangören tar inbetalningar av kunder före resan, ska den ställa en säkerhet hos Konkurrens- och konsumentverket. Säkerheten tryggar de pengar som konsumenterna betalat på förhand, om resan inhiberas på grund av researrangörens konkurs. Om företaget fakturerar resan först i efterhand, behöver det i regel inte heller ställa någon säkerhet.

Vid det övervakningsprojekt som Konkurrens- och konsumentverket samt regionförvaltningsverken genomförde 2014 framkom att av de 51 företag som granskades borde 10 företag ha ställt en större säkerhet. Säkerheterna för de ifrågavarande företagen har höjts eller de övervakas mer noggrant. Två företag kunde emellertid ha ställt en lägre säkerhet. Den säkerhet dessa företag ska ställa har sänkts. Vidare gavs några företag instruktioner om att företag som ställer säkerheter ska ha en revisor som uppfyller kraven i lagen och att bokföringen i företaget ska vara ordnat på så sätt som avses i lagen om paketreserörelser.

Regionförvaltningsverkens inspektörer går igenom de små och medelstora företag som finns i Konkurrens- och konsumentverkets register över paketreserörelser och besöker om möjligt också deras kontor. En del av de företag som granskades ifjol är också i år föremål för granskning. Om resultaten från övervakningskampanjen informeras våren 2016.