Miten kertoa kaupallisesta yhteistyöstä? Vaikuttajamarkkinoinnin uusi linjaus auttaa toimimaan oikein

Kuluttaja-asiamies on julkaissut uuden linjauksen vaikuttajamarkkinointiin. Linjaus ohjeistaa yrityksiä ja vaikuttajia kertomaan kaupallisesta yhteistyöstä kuluttajansuojalain mukaisesti. Kuluttajalla on aina oikeus tietää, milloin häneen yritetään vaikuttaa kaupallisesti.

Vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaan yritysten ja vaikuttajien, kuten bloggaajien välistä kaupallista yhteistyötä, jolla tavoitellaan yritykselle parempaa myyntiä tai tunnetumpaa brändiä. Vaikuttajamarkkinoinnin lopputuote voi olla esimerkiksi vaikuttajan julkaisema blogikirjoitus, video-, ääni- tai kuvajulkaisu, jossa käsitellään yritystä tai sen tuotteita. Niin sanottuna brändilähettiläänä toimiminen luetaan myös vaikuttajamarkkinoinniksi.

Linjauksessa kerrotaan esimerkkikuvien avulla konkreettisesti, miten kaupallisesta yhteistyöstä tulee kertoa. Pääsääntö on, että heti julkaisun alussa on selkeästi kerrottava, että kyseessä on markkinointi. Lisäksi tulee mainita mainostava yritys tai muu tunnistettava kaupallinen nimi, kuten tuotemerkki. Kuluttaja-asiamies suo-sittelee, että merkitsemisessä käytetään ilmaisua ”mainos”. Vaihtoehtoisesti voi käyttää esimerkiksi ilmaisua ”kaupallinen yhteistyö”.

Aina varsinaisesta yhteistyöstä ei ole sovittu, vaan yritys voi lähettää pyytämättä vaikuttajalle tuotteitaan tai kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin. Jos vaikuttaja esittelee tuotteita kanavissaan, hänen tulee myös kertoa, että tuote on saatu yritykseltä. Kuluttaja-asiamies suosittelee, että asia kerrotaan heti julkaisun alussa, esimerkiksi ilmaisulla ”saatu ilmaistuote”.

”Mainonta on aina voitava tunnistaa helposti. Mainonnan merkitseminen on kuitenkin osin puutteellista ja kirjavaa. Linjausta noudattamalla yritykset ja vaikuttajat voivat varmistua siitä, että he noudattavat kuluttajansuojalakia.”, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Kuluttaja-asiamiehellä on aiemmin ollut linjaus Mainonnan tunnistettavuus blogeissa. Uudistettu linjaus vastaa entistä paremmin vaikuttajien ja yritysten tarpeisiin. Linjausta laadittaessa on kuultu Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:tä, Mainostajien liittoa ja IAB Finlandia.

Linjaus: Vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa