Hur berätta om kommersiellt samarbete? Ny riktlinje för influerarmarknadsföring

Konsumentombudsmannen har publicerat en ny riktlinje för influerarmarknadsföring. Riktlinjen handleder företag och influerare i att berätta om kommersiellt samarbete i enlighet med konsumentskyddslagen. Konsumenten har alltid rätt att veta om hen utsätts för försök till kommersiell påverkan.

Influerarmarknadsföring avser kommersiellt samarbete mellan företag och influerare såsom bloggare, i syfte att främja försäljningen av företagets varor eller att göra företagets varumärke bättre känt. Slutresultatet av influerarmarknadsföringen kan vara till exempel en video-, audio- eller bildpublikation eller ett blogginlägg som handlar om företaget eller dess produkter. Att vara så kallad varumärkesambassadör räknas också som influerarmarknadsföring.

Riktlinjen beskriver på ett konkret sätt med hjälp av exempelbilder hur man ska berätta om kommersiellt samarbete. Huvudregeln är att man genast i början av publikationen ska ange klart och tydligt att det är frågan om reklam. Dessutom ska man nämna vid namn det företag som man gör reklam för eller ett annat identifierbart kommersiellt namn, som ett varumärke. Konsumentombudsmannen rekommenderar att man använder uttrycket ”reklam”. Alternativt kan man använda uttrycket ”kommersiellt samarbete”.

Alltid kommer man inte överens om samarbete, utan företag kan på eget initiativ sända produkter eller inbjudningar till evenemang till influerare. Om en influerare presenterar produkter i sina kanaler ska hen berätta att hen fått produkten av ett företag. Konsumentombudsmannen rekommenderar att influeraren anger detta genast i början av inlägget, till exempel med uttrycket ”mottagen gratisprodukt”.

”Reklam ska alltid gå att känna igen enkelt. Det har förekommit brister och varierande praxis i hur reklam anges. Genom att följa riktlinjen kan företag och influerare säkerställa att de följer konsumentskyddslagen.”, säger konsumentombudsman Katri Väänänen.

Konsumentombudsmannen har tidigare publicerat riktlinjen Identifierbar reklam i bloggar. Den nya riktlinjen svarar bättre mot behoven hos influerare och företag. Då riktlinjen utarbetades hördes Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry, Marketing Finland (tidigare Mainostajien Liitto) och IAB Finland.

Riktlinje: Influerarmarknadsföring i sociala medier