Nuoret kannustavat toisiaan aktiivisiksi kuluttajiksi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tuottanut yhteistyössä Nuorten Akatemian kanssa kaksi videota, jotka liittyvät kuluttajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä sopimuksiin. 

Kuluttajataitoja opetetaan kouluissa monen eri oppiaineen yhteydessä. Oman arjen ja talouden hallinnan kannalta nuorten on hyvä tietää perusasiat kaupankäyntiin ja sopimuksiin liittyvistä säännöistä. Mobiili- ja verkkokaupan yleistyminen edellyttää lisäksi uusien toimintatapojen opettelua.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on yhdessä Nuorten Akatemian kanssa tuottanut kaksi videota, joissa nuoret itse kertovat omasta arjestaan otettujen esimerkkien avulla ostosten ja sopimusten tekemisestä. Videoilla halutaan kannustaa nuoria ottamaan selvää oikeuksistaan ja käyttämään niitä aktiivisesti.

”KKV pyrkii tekemään nuorille aineistoa, joka koskettaa heidän elämäänsä ja antaa valmiuksia heidän omaan arkeensa. Parhaiten se onnistuu kuulemalla nuoria itseään”, toteaa KKV:n ylitarkastaja Taina Mäntylä.

”Yhteistyö nuorten ja KKV:n kanssa oli antoisaa. Uskomme tuotettujen materiaalien innostavan nuoria keskustelemaan asioista oppitunneilla”, sanoo Nuorten Akatemian markkinointikoordinaattori Kaj Roering.

Videoissa muistutetaan, että kaupassa, verkossa tai ulkomailla tehtyihin ostoksiin liittyy erilaisia oikeuksia ja sääntöjä. Tehtyjä sopimuksia ei voi noin vaan perua. Siksi ennen sopimuksen tekemistä on tärkeä kiinnittää huomiota esimerkiksi sopimuksen lopulliseen hintaan ja kestoon.

Videot on tarkoitettu käytettäviksi kaikissa oppiaineissa, joissa opitaan arjen taitoja, mutta erityisen hyvin ne sopivat yhteiskunnallisten aineiden ja kotitalouden opetukseen. Videoihin liittyy myös oppimateriaalipaketti KKV:n verkkosivuilla.

Videot KKV:n YouTube-kanavalla

Nuorten Akatemia