Unga sporrar varandra att vara aktiva konsumenter

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har i samarbete med Nuorten Akatemia producerat två videor i anslutning till konsumenternas rättigheter och skyldigheter samt avtal. 

Skolor undervisar konsumentkunskap i samband med många olika läroämnen. Med tanke på hanteringen av den egna vardagen och ekonomin är det bra om de unga känner till grundläggande bestämmelser i anslutning till affärer och avtal. Då mobil- och näthandel blir allmännare kräver det dessutom inlärning av nya rutiner.

Konkurrens- och konsumentverket har tillsammans med Nuorten Akatemia producerat två videor, där unga själva berättar med exempel från sin vardag hur de gör inköp och ingår avtal. Syftet med videorna är att sporra unga att själva ta reda på sina rättigheter och att utnyttja dem aktivt.

”KKV har som mål att för unga producera material, som berör deras liv och ger dem färdigheter i deras vardag.” Bäst lyckas det genom att lyssna på ungdomarna själva”, säger Taina Mäntylä överinspektör vid KKV.

”Samarbetet mellan ungdomarna och KKV var givande. Vi tror att det material som producerats uppmuntrar ungdomar att diskutera ämnet på lektionerna”, säger Kaj Roering marknadsföringskoordinator på Nuorten Akatemia.

Videorna påminner ungdomar om att vid köp som görs i butiker, via nätet eller utomlands finns olika rättigheter och regler. Ingångna avtal kan inte hur som helst sägas upp.  Därför är det viktigt innan man ingår ett avtal att fästa uppmärksamhet exempelvis på det slutliga priset i ett avtal och hur länge det gäller.

Videorna är avsedda att användas inom samtliga läroämnen som undervisar i färdigheter i vardagen, men särskilt väl lämpar de sig vid undervisning i samhällslära och huslig ekonomi. I anslutning till videorna finns också ett paket med undervisningsmaterial på KKV:s nätsidor.

Videor på KKV:s YouTube-kanal

Nuorten Akatemia