Parhaan koron takuu oli liikaa luvattu – Sortter sitoutui muuttamaan markkinointiaan

Kuluttaja-asiamies on puuttunut luotonvälittäjä Sortterin tapaan markkinoida vertailupalveluaan parhaan koron takuulla, jonka katsottiin viittaavan lupaukseen markkinoiden alhaisimmasta korosta. Sortter pyytää lainatarjouksia vain tietyltä joukolta luotonantajia, eikä se voi taata, etteikö luottotarjouksia saisi muualta edullisemmin.

Sortterin mainoksia on esitetty näkyvästi tv:ssä ja verkossa vuosina 2021 ja 2022. Parhaan koron takuun lisäksi Sortter on muillakin tavoin antanut ymmärtää tarjoavansa markkinoiden halvimman vaihtoehdon, esimerkiksi ilmaisulla ”valitse edullisin venelaina vertailusta helposti”.

Sortterin näkemyksen mukaan paras korko ei viittaa siihen, että heiltä saisi lainaa markkinoiden edullisimmalla korolla, vaan kyse on kaupallisesta kehusta, joka ei edellytä näyttöä. Korko on kuitenkin luoton hintatieto, jota voidaan mitata ja verrata muihin korkoihin. Kuluttajalle paras korko tarkoittaa yksiselitteisesti halvinta korkoa. Parhaan koron takuusta saa näin ollen kuvan siitä, että Sortterin kautta lainan saisi markkinoiden edullisimmalla korolla. Jos markkinoinnissa luvataan paras korko, kyse on tosiasiaväitteestä, joka on voitava todistaa oikeaksi.

”Luoton korkotiedot pitää esittää todenmukaisesti, eikä epämääräisten lupausten siivittämänä. Tämä on kuluttajan päätöksenteon kannalta erittäin tärkeää.”

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Koska Sortter pyytää lainatarjouksia vain rajatulta joukolta luottoyhtiöitä, se ei voi taata, että palvelun kautta annetut lainatarjoukset olisivat edullisempia kuin muualta saatavat. Kuluttaja-asiamies puuttui vuonna 2020 vastaavanlaiseen ilmiöön luotonvertailupalvelu Rahalaitos.fi:n markkinoinnissa.

Sortter on ilmoittanut lopettavansa parhaan koron takuun markkinoinnin. Sortter sitoutui myös kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta siihen, ettei se käytä markkinoinnissa hintatakuumenettelyä, joka sisältää väitteen edullisimmasta hinnasta tai muulla tavalla väitä välittävänsä edullisempia luottoja kuin muut, ellei tätä voi näyttää toteen.

Hintatakuu ja väitteet edullisimmasta hinnasta poikineet kieltoja aiemminkin

Hintatakuulla markkinointiin ja väitteisiin edullisimmasta hinnasta on otettu kantaa aiemmin muun muassa markkinaoikeuden Giganttia koskevassa ratkaisussa. Markkinoinnissa ei voi esittää, että kyseessä on edullisin markkinoilta löytyvä vaihtoehto, ellei tätä voida näyttää toteen, eikä kuluttajalle saa tässä yhteydessä luvata hyvitystä hinnanerotuksesta, jos hän löytää saman tuotteen muualta halvemmalla.

Myös korkein oikeus on XXL:n markkinointia koskevassa ratkaisussaan edellyttänyt, että elinkeinonharjoittajan on ennalta varmistuttava siitä, että edullisinta hintaa koskeva väite pitää paikkansa. Jos yritys ei pysty näyttämään esittämäänsä väitettä toteen, tiedot ovat harhaanjohtavia.

 

Tarkennettu 27.10.2022 Sortterin sitoumusta koskevaa kohtaa korvaamalla sana ”tarjoavansa” sanalla ”välittävänsä”.