Garanti för bästa ränta var att lova för mycket – Sortter förband sig att ändra sin marknadsföring

Konsumentombudsmannen har ingripit i kreditförmedlare Sortters sätt att marknadsföra sin jämförelsetjänst med garanti för bästa ränta, som ansågs hänvisa till ett löfte om den lägsta räntan på marknaden. Sortter ber om låneerbjudanden endast av en viss grupp kreditgivare och kan inte garantera att krediterbjudanden inte kunde fås förmånligare någon annanstans.

Sortters reklam har visats i tv och på webben under åren 2021 och 2022. Förutom garanti för bästa ränta har Sortter på andra sätt låtit förstå att de erbjuder marknadens billigaste alternativ, till exempel med uttrycket ”välj ur jämförelsen enkelt det förmånligaste båtlånet”.

Enligt Sortter tyder den bästa räntan inte på att man får lån av dem med den förmånligaste räntan på marknaden, utan det är fråga om ett kommersiellt lovord som inte kräver bevis. Räntan är dock en prisuppgift för krediten som kan mätas och jämföras med andra räntor. För konsumenten innebär den bästa räntan entydigt den lägsta räntan. Garanti för bästa räntan ger således en bild av att lånet via Sortter skulle beviljas med den förmånligaste räntan på marknaden. Om den bästa räntan utlovas i marknadsföringen är det fråga om ett faktapåstående som måste kunna bevisas.

"Ränteuppgifterna för krediten ska presenteras sanningsenligt och inte genom oklara löften. Detta är mycket viktigt med tanke på konsumentens beslutsfattande."

konsumentombudsman Katri Väänänen

Eftersom Sortter endast ber om låneerbjudanden från ett begränsat antal kreditbolag kan de inte garantera att låneerbjudanden som ges via tjänsten skulle vara förmånligare än låneerbjudanden från annat håll. År 2020 ingrep konsumentombudsmannen i ett motsvarande fenomen i kreditjämförelsetjänsten Rahalaitos.fi marknadsföring. 

Sortter har meddelat att de slutar marknadsföra garanti för bästa räntan. Sortter förband sig också till att på yrkande av konsumentombudsmannen inte i marknadsföringen använda ett prisgarantiförfarande som innehåller ett påstående om det förmånligaste priset eller på annat sätt påstå att de förmedlar förmånligare krediter än andra, om detta inte kan bevisas.  

Prisgaranti och påståenden om det förmånligaste priset har lett till förbud även tidigare

Man har tidigare tagit ställning till marknadsföring om prisgaranti och påståenden om det förmånligaste priset bland annat i marknadsdomstolens avgörande om Gigantti. I marknadsföringen kan man inte framföra att det är fråga om det förmånligaste alternativet som finns på marknaden, om detta inte kan bevisas, och konsumenten får inte i detta sammanhang utlovas gottgörelse för prisskillnaden om hen hittar samma produkt någon annanstans billigare.   

Även högsta domstolen har i sitt avgörande om XXL:s marknadsföring krävt att näringsidkaren på förhand ska försäkra sig om att påståendet om det förmånligaste priset stämmer. Om företaget inte kan bevisa sitt påstående är uppgifterna vilseledande.   

 

Korrigering 27.10.2022: ordet ”erbjuder” ersatts med ordet ”förmedlar”.