Parman ja AS TMB:n välisen yrityskaupan käsittelyaikaa on jatkettu 7.2.2019 saakka

Markkinaoikeus on pidentänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) tutkittavana olevan Parma Oy:n ja AS TMB:n välisen yrityskaupan käsittelyaikaa 7.2.2019 asti. KKV haki lisäaikaa Parman pyynnöstä.

KKV:lle on 10.8.2018 ilmoitettu järjestely, jossa Parma Oy hankkii AS TMB:n. Parma toimii betonielementtien valmistuksessa ja myynnissä Suomessa. Parma tarjoaa asiakkailleen myös elementtien kuljetus-, asennus- ja suunnittelupalveluja. Parma kuuluu betonielementtien suunnittelussa, valmistuksessa ja tuotannossa toimivaan Consolis-konserniin, joka toimii yhteensä 30 maassa Euroopassa, Kaakkois-Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa.

AS TMB on betonielementtien valmistuksessa, suunnittelussa ja asennuksessa toimivan TMB-konsernin emoyhtiö. TMB-konserni toimii Baltiassa, Skandinaviassa ja Suomessa, jossa konserni harjoittaa liiketoimintaa Betonimestarit Oy:n kautta. Betonimestarit Oy valmistaa ja myy betonisia runkotuotteita, laattoja ja seinäelementtejä, minkä lisäksi yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat infratuotteet.

KKV aloitti 7.9.2018 yrityskaupan jatkokäsittelyn, koska viraston alustavien selvitysten mukaan yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia vaikutuksia kilpailulle. Ilman määräajan pidennystä yrityskaupan käsittelymääräaika olisi päättynyt 7.12.2018. Parma on pyytänyt 22.11.2018 virastoa hakemaan käsittelymääräajan pidentämistä 7.2.2019 saakka. Tätä lyhyempi määräaika ei KKV:n ja yrityskaupan ilmoittajan arvion mukaan ole asian laajuus ja tämänhetkinen käsittelyvaihe huomioon ottaen riittävä asian käsittelyn päättämiseksi.

KKV voi kilpailulain mukaan hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan.

Lisätietoja:

  • erikoistutkija Anu Ala-Outinen, p. 029 505 3010
    etunimi.sukunimi@kkv.fi