Pikaluottoyhtiö IPF Digital Finland Oy:lle kielto markkinaoikeudelta

Kuluttaja-asiamies vei maaliskuussa 2017 pikaluottoyhtiö IPF Digital Finland Oy:n markkinaoikeuteen ja vaati tälle kieltoa kohtuuttomista ja lainvastaisista luottoehdoista. Yhtiö oli tarjonnut kuluttajille Credit24 Joustolimiitti -luottotuotetta. Yhtiö ei sisällyttänyt nostopalkkiota luottokustannuksiin todellista vuosikorkoa laskettaessa ja antoi näin kuluttajille virheellisen kuvan luoton kustannuksista, mikä myös vääristi eri kuluttajaluottojen välistä vertailtavuutta.

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttajaluottoja tarjottaessa tulee sekä markkinoinnissa että luottosopimusta tehtäessä ilmoittaa todellinen vuosikorko, jossa otetaan huomioon kaikki luottokustannukset.

IPF Digital Finland Oy ei ottanut nostopalkkion korkeinta hintaa huomioon luottokustannuksena. Kun nostopalkkion korkein hinta otetaan huomioon laskettaessa todellista vuosikorkoa, ovat Credit24 Joustolimiittiluotosta perittävät kustannukset kuluttajansuojalain vastaisia, kun kyse on luotosta, joka on suuruudeltaan tai jonka luottoraja on alle 2000 euroa.

IPF Digital Finland Oy perusteli menettelyään sillä, että Credit24 Joustolimiitin kaltaisessa jatkuvassa luotossa, jossa kuluttaja voi tehdä useita nostoja ilman erillistä luottopäätöstä myönnetyn luottorajan puitteissa, ei peritty nostopalkkiota lainkaan ensimmäisestä nostosta, vaan pelkästään sen jälkeisistä nostoista. Tämän ensimmäiseen nostoon liittyvän alennuksen johdosta yhtiö jätti nostopalkkion laskematta todelliseen vuosikorkoon.

Pienlaina-alalla on esiintynyt laajasti tulkintaa, jonka mukaan luoton nostamisesta perittävää korkeinta hintaa ei tarvitsisi sisällyttää luoton todelliseen vuosikorkoon. Kuluttaja-asiamies piti siksi tärkeänä saada asiaan markkinaoikeuden ratkaisu.

Markkinaoikeus kielsi 5.4.2018 antamassaan päätöksessä kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaisesti IPF Digital Finland Oy:tä jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa se:

  • kuluttajaluottoa markkinoitaessa ja luottosopimusta tehtäessä ilmoitettavan luoton todellisen vuosikoron laskennassa jättää ottamatta luottokustannuksina huomioon luoton nostamisesta perittävän korkeimman sopimusehtojen mukaisen hinnan tai
  • tarjoaa kuluttajille ei-hyödykesidonnaisia luottoja, joiden luottoraja tai suuruus on alle 2000 euroa, niin että luottosopimusten todellinen vuosikorko, johon luetaan mukaan myös luoton nostamisesta perittävä korkein sopimusehtojen mukainen hinta, ylittää kuluttajansuojalain 7 luvussa tarkoitetun enimmäismäärän.

Kiellot ovat voimassa heti ja yhtiön on noudatettava niitä 100 000 euron sakon uhalla.

Lisätietoja: