Pikkuprinttiä ja kokeilujaksolla kosiskelua – kuluttaja-asiamies vaati korjauksia VitaePro:n markkinointiin

VitaePro-lisäravinnetta on viime vuosina markkinoitu näkyvästi televisiossa useilla kanavilla. Markkinoinnissa on esiintynyt monia puutteita ja esimerkiksi tilauksen ehdot ovat jääneet epäselviksi. VitaePro-tuotteita markkinoiva NutraQ on kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta sitoutunut korjaamaan markkinointiaan.

VitaePro:n mainoksessa on kuluttaja-asiamiehen arvion mukaan luotu harhaanjohtava kuva siitä, että kyseessä olisi kokeilutilaus. Mainoksissa on käytetty ilmaisuja, kuten ”Tutustumistarjous -50 % Ei sitoutumisaikaa” ja ”Kokeile puoleen hintaan ilman sitoutumisaikaa”. Todellisuudessa on kuitenkin ollut kyse toistaiseksi voimassa olevasta tilauksesta. Mainoksissa on myös jätetty kertomatta elinkeinonharjoittajan nimi ja sopimuksen kesto.

VitaePro:n mainoksissa tärkeitä tietoja on myös piilotettu ns. pikkuprinttiin. Kuluttaja-asiamies arvioi, että mainoksen lopussa oleva teksti oli kirjoitettu niin pienellä kirjasinkoolla, ettei se ole ollut kohtuudella keskivertokuluttajan luettavissa. Olennaiset tiedot on ilmaistava kuluttajalle selkeästi, ymmärrettävästi ja oikeaan aikaan.

Tuotteita on ollut mahdollista tilata tekstiviestitse, jolloin on noudatettava etämyynnin säännöksiä. Ennen sopimuksen tekemistä pitää kertoa kuluttajalle muun muassa elinkeinonharjoittajan nimi sekä tiedot sopimuksen kestosta ja kuluttajan peruuttamisoikeudesta. VitaePro:n tilausprosessissa näitä tietoja ei ilmoitettu selkeästi ja ymmärrettävästi.

”Jos tv-mainoksen pikkuprintti vilahtaa ohi silmien sekunneissa, eikä edes tilauksen yhteydessä saa tarkempia tietoja sen sisällöstä, on kuluttaja aivan liian ohuen tiedon varassa tehdäkseen harkittuja ostopäätöksiä. Kestotilauksissa viittaukset tutustumiseen ja kokeilemiseen ovat myös omiaan johtamaan ostajia harhaan.”

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

NutraQ sitoutui kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta korjaamaan markkinointiaan niin, ettei se johda harhaan. Tekstiviestitilauksen yhteydessä annetaan ennakkotiedot, eikä olennaisia tietoja myöskään piiloteta mainoksiin liian pienellä tekstillä.