Finstilt och vilseledande testperioder – konsumentombudsmannen krävde att VitaePro korrigerar sin marknadsföring

Under de senaste åren har VitaePro-näringstillskott marknadsförts synligt i tv på flera kanaler. Det har förekommit många brister i marknadsföringen. Till exempel har villkoren för beställningen förblivit oklara. NutraQ, som marknadsför VitaePro-produkterna, har på konsumentombudsmannens begäran förbundit sig till att korrigera sin marknadsföring.

Enligt konsumentombudsmannens bedömning har man i VitaePro:s reklam skapat en vilseledande bild av att det är fråga om en testbeställning. I reklamerna har man använt uttrycken “Tutustumistarjous -50 % Ei sitoutumisaikaa” dvs. ”Bekantningserbjudande -50 %, Ingen bindningstid” och ”Kokeile puoleen hintaan ilman sitoutumisaikaa” dvs. ”Prova till halva priset utan bindningstid”. I verkligheten har det ändå varit fråga om en beställning som är giltig tills vidare. I reklamerna har man också låtit bli att uppge näringsidkarens namn och avtalets längd.

I VitaePros reklamer har viktig information också gömts i finstilt text. Konsumentombudsmannen bedömde att texten i slutet av reklamen hade skrivits med en så liten teckenstorlek att den inte rimligen kunde läsas av den genomsnittliga konsumenten. Väsentlig information ska ges åt konsumenten på ett tydligt och begripligt sätt samt vid rätt tidpunkt.

Det har varit möjligt att beställa produkterna per sms. I dessa fall ska bestämmelserna om distansförsäljning följas. Innan avtalet ingås ska konsumenten bland annat informeras om näringsidkarens namn, längden på avtalet och konsumentens ångerrätt. I beställningsprocessen för VitaePro uppgavs dessa uppgifter inte på ett tydligt och begripligt sätt.

”Om finstilten flimrar förbi ögonen på några sekunder i TV-reklamen, och man inte ens i beställningsskedet får närmare uppgifter om innehållet, har konsumenten fått alltför lite information för att kunna fatta övervägda köpbeslut. I fortlöpande beställningar bidrar syftningar till att bekanta sig med och testa produkten också till att vilseleda köparna.”

konsumentombudsman Katri Väänänen

NutraQ har på begäran av konsumentombudsmannen förbundit sig till att korrigera sin marknadsföring så att den inte är vilseledande. I samband med sms-beställningen ska man ge förhandsinformation och väsentliga uppgifter ska inte heller gömmas i reklamen med för liten text.