Pohjoismaiden kilpailuviranomaiset: Verkkoapteekit voivat lisätä kilpailua ja parantaa apteekkipalveluiden saatavuutta

Pohjoismaiden kilpailuviranomaiset ovat julkaisseet 14.4.2021 yhteisen selvityksen verkkoapteekkimarkkinoista Pohjoismaissa. Selvityksen perusteella verkkoapteekkimarkkinoita tulisi edelleen kehittää. Kevyemmin säännellyiltä markkinoilta saatujen kokemusten perusteella verkkoapteekit voivat parantaa apteekkipalveluiden saatavuutta ja edistää markkinoiden toimivuutta.

Apteekkitoiminnan tiukka sääntely ulottuu myös verkkoapteekkeihin ja rajoittaa niiden kehitystä. Koronapandemian aikana apteekkien verkkopalvelujen kysyntä on kasvanut merkittävästi. Onkin todennäköistä, että kuluttajien mieltymykset ovat muuttuneet ja apteekkien verkkopalvelujen kysyntä on jatkossakin suurempaa kuin ennen pandemiaa. Sääntelyä tarvitaan edelleen lääkkeiden turvallisuuden, saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistamiseksi, mutta sen ei pitäisi olla este verkkoapteekkimarkkinoiden kehittämiselle.

Tänään julkaistussa selvityksessä on verrattu Pohjoismaiden verkkoapteekkimarkkinoita. Apteekkien sääntely on paikoin eriytynyt Pohjoismaissa, mikä on luonut erilaiset markkinaolosuhteet apteekkien toiminnan kehittämiselle myös verkossa. Vertailun perusteella apteekkimarkkinoiden sääntelyä tulisikin useimmissa maissa edelleen kehittää verkkoapteekkitoiminnan edellytysten parantamiseksi. Tämä voi tarkoittaa uudistuksia esimerkiksi markkinoille tulon, omistajuuden ja hintojen sääntelyyn.

Suomessa pitäisi sallia myös vain verkossa toimivat apteekit

Kevyemmin säännellyiltä markkinoilta saatujen kokemusten perusteella verkkoapteekit voivat lisätä kilpailua ja parantaa apteekkipalvelujen saatavuutta. Esimerkiksi Suomessa sääntely sitoo verkkoapteekit fyysisten apteekkien toimintaan, eikä vain verkossa toimivia apteekkeja siten ole mahdollista perustaa. Verkkomyynti muodostaakin vielä hyvin pienen osan apteekkien toiminnasta Suomessa. Esimerkiksi Ruotsissa verkkoapteekkien osuus apteekkimarkkinasta on jo varsin merkittävä.

– Suomessa sääntelyä ja toiminnan teknisiä edellytyksiä tulisi kehittää yhä enemmän suuntaan, jossa verkkoapteekkien potentiaali apteekkipalveluiden järjestämisessä saadaan paremmin hyödynnetyksi, kuvailee johtava ekonomisti Antti Saastamoinen.

Selvityksessä todetaan, että markkinoiden sääntelyä tulee kehittää eri viranomaisten yhteistyönä ja muiden maiden kokemuksista tulisi ottaa oppia. Pohjoismaista Ruotsi on edennyt uudistuksissaan pisimmälle.

– Jo tehtyjä uudistuksia olisi syytä tarkastella huolellisesti. Ruotsi tarjoaa luonnollisen vertailukohdan, sillä siellä verkkoapteekkimarkkinat ovat kehittyneet Pohjoismaista pisimmälle, Saastamoinen toteaa.

Lisätietoja:

Johtava ekonomisti Antti Saastamoinen, p. 029 505 3264
etunimi.sukunimi@kkv.fi