Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiehet korostavat digiajan kuluttajansuojan tärkeyttä

Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kuluttaja-asiamiehet painottavat tehokasta kuluttajansuojan toteutumista myös digimarkkinoilla. Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiehet käsittelivät digiajan kuluttajansuojakysymyksiä kokouksessaan Helsingissä 4.-5.5.2017.

Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiehet haluavat nostaa esiin kolme keskeistä asiaa:

  • Samat säännöt pätevät digitaloudessa. Yritysten on noudatettava kuluttajansuojalainsäädäntöä myös digimarkkinoilla, jossa pätevät samat markkinointia ja sopimusehtojen kohtuullisuutta koskevat säännökset kuin muillakin markkinoilla.
  • Kuluttajansuojaviranomaiset tarvitsevat parempia menetelmiä pysyäkseen digikehityksen tahdissa mukana. Pohjoismaissa on tarve alati kehittää kuluttajansuojaviranomaisten valvontakeinoja ja tietotaitoja panostamalla esimerkiksi IT-forensiikkaan tai vastaaviin menetelmiin, joilla päästään käsiksi ja tunnistetaan paremmin verkossa tai digiympäristössä olevia kuluttajansuojalain rikkomuksia.
  • Tietosuoja- ja kuluttajansuojaviranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä. Tällä varmistetaan, että yritykset tarjoavat kuluttajille tarpeelliset tiedot paitsi digiajan tuotteista ja palveluista myös kuluttajasta kerättyjen tietojen käytöstä, ja että kuluttajat tietävät selvästi, mitä tietoja heistä kerätään ja miten niitä käytetään. Kuluttajista kerättävien tietojen käyttö ei ole vain yksityisyydensuojakysymys, vaan yhä enenevissä määrin myös tärkeä kuluttajansuojakysymys.

”Digimarkkinat edellyttävät läheistä yhteistyötä viranomaisilta ja tehokkaita valvontakeinoja. Kehitys on nopeaa ja on todella tärkeää, että myös viranomaiset pysyvät mukana vauhdissa. Valvojina tarvitsemme jatkuvasti uutta tietotaitoa. Kuluttajat puolestaan tarvitsevat samantasoista kuluttajansuojaa liikkuessaan niin digi- kuin muilla markkinoilla”, toteaa Suomen kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen.

Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiehet käsittelivät kokouksessaan lukuisia digitalouden ajankohtaisia aiheita. Uuden tietosuojasääntelyn ja kuluttajansuojan välisen suhteen lisäksi keskusteltiin muun muassa esineiden internetin kuluttajaongelmista, joissa tietoturva ja yksityisyydensuoja kietoutuvat usein kuluttajansuojaan.

Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiehet jatkavat yhteistyötä muun muassa näiden teemojen parissa.

Lisätietoa:

Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiehiltä kannanotto kuluttajan yksityisyydensuojaan. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote 14.10.2016.