Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiehet ottivat kantaa verkon piilomainontaan

Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiehet kokoontuivat huhtikuun lopulla Ruotsissa. Tapaamisen aiheena oli muun muassa piilomainonta, josta kuluttaja-asiamiehet ovat laatineet yhteisen kannanoton. Kuluttaja-asiamiehet pitävät tärkeänä, että kuluttajat tietävät, mikä taho mainoksen tai tarjouksen taustalla on ja mikä on journalistista ja mikä maksettua sisältöä. Verkkomarkkinoinnin uusissa muodoissa tämä usein hämärtyy.  

Piilomainonta on yleistynyt verkossa tapahtuvan markkinoinnin kasvun myötä. Pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet ovat tarkastelleet kannanotossaan erityisesti natiivi- ja sisältömarkkinointia.

Sisältömarkkinoinnissa mainostaja luo ja tarjoaa kuluttajalle esimerkiksi viihdyttävää sisältöä vastikkeetta saadakseen ja ylläpitääkseen asiakkuutta. Natiivimainonta taas tuo mainostajan sisällön kuluttajan ulottuville osana olemassa olevaa mediaa ja sen keinoja hyödyntäen.

”Markkinoinnista tulee käydä selvästi ilmi, kenen lukuun mainostetaan, ja että kyseessä on mainos. Laki on sama kaikissa Pohjoismaissa. Viime vuosina mainonta on lisääntynyt huomattavasti etenkin sosiaalisessa mediassa, jota tavallisesti käytetään yksityishenkilöiden väliseen viestintään. Siksi yritysten tulisikin olla erityisen huolellisia hyödyntäessään somea tavalla tai toisella markkinoinnissaan”, toteaa kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen.

Niin julkaisijoilla, mainostajilla kuin ammatikseen bloggaavilla on vastuunsa tehdä verkossa tapahtuva piilomainonta näkyväksi. Kun mainos on paikassa, jossa on totuttu näkemään toimituksellista sisältöä, on erityisen tärkeää kertoa kuluttajille, että kyseessä on mainos tai maksettu sisältö. Kuluttajan on voitava vaivatta erottaa, mikä on journalistista sisältöä ja mikä niin ikään toimitetun näköistä, mutta maksettua sisältöä.

Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiehet kokoontuivat 27.-28.4.2016 Karlstadissa Ruotsissa. Paikalla oli Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Färsaarten kuluttaja-asiamiehen edustajia.

Lisätietoja:

Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiesten yhteinen kannanotto verkon piilomainonnasta (2016). (pdf)

Natiivi- ja sisältömarkkinoinnin määrittelyt: IAB Finlandin Natiivimainonnan opas, 2015. (pdf)