De nordiska konsumentombudsmännen tog ställning till dold marknadsföring på nätet

De nordiska konsumentombudsmännen sammanträdde i Sverige i slutet av april. Ett av sammanträdets teman var dold marknadsföring, som även konsumentombudsmännen har utarbetat ett gemensamt ställningstagande om. Konsumentombudsmännen anser det vara viktigt att konsumenterna vet vilken instans som står bakom en reklam eller ett erbjudande samt vilket innehåll som är journalistiskt och vilket som är betalt. Detta fördunklas ofta i nya former av marknadsföring på nätet. 

Dold marknadsföring har blivit vanligare i och med den ökade marknadsföringen på nätet. De nordiska konsumentombudsmännen har särskilt behandlat s.k. native advertising och innehållsmarknadsföring i sitt ställningstagande.

Vid innehållsmarknadsföring skapar och erbjuder annonsören till exempel underhållande innehåll utan ersättning för att få och upprätthålla en kundrelation med konsumenter. Vid s.k. native advertising görs annonsörens innehåll tillgängligt för konsumenten som en del av befintliga medier och med hjälp av de metoder som dessa erbjuder.

”Av marknadsföringen ska det tydligt framgå för vems räkning annonsen görs och att det är frågan om en reklam. Lagen är den samma i alla nordiska länder. På senare år har reklam ökat avsevärt särskilt på sociala medier, som vanligtvis används för kommunikation mellan privatpersoner. Därför borde företagen vara särskilt omsorgsfulla när de på ett eller annat sätt utnyttjar sociala medier för sin marknadsföring”, konstaterar konsumentombudsman Päivi Hentunen.

Såväl utgivare, annonsörer och professionella bloggare har ett ansvar för att synliggöra dold marknadsföring på nätet. När reklamen finns på en plats där man är van att se redaktionellt innehåll, är det särskilt viktigt att berätta för konsumenterna att det handlar om en reklam eller betalt innehåll. Konsumenten ska utan svårighet kunna skilja på journalistiskt innehåll och vad som ser ut som redaktionellt innehåll, men i själva verket är betalt.

De nordiska konsumentombudsmännen sammanträdde 27–28.4.2016 i Karlstad i Sverige. Representanter för konsumentombudsmännen i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Färöarna var närvarande.