Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiehiltä kannanotto kuluttajan yksityisyydensuojaan

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan kuluttaja-asiamiehet haluavat turvata kuluttajan oikeuksia myös digitaloudessa. Kuluttajille on epäselvää, miten heidän tietojaan kerätään, käsitellään ja käytetään.

Kuluttaja-asiamiehet tapasivat kansainvälisen markkinointia valvovan järjestön (ICPEN) kokouksen yhteydessä Saksassa syyskuun lopulla. Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiesten tapaamisessa pohdittiin tietosuojan ja kuluttajansuojan liittymäkohtia.

Tietoon pohjautuvia liiketoimintamalleja ja bisnesideoita kehitetään jatkuvasti, ja yrityksillä on hallussaan yhä enemmän tietoa kuluttajista. Kuluttaja-asiamiesten näkemys on, että kaikenlainen tietojenkeruu kuluttajista ja tämän tiedon käyttö markkinointitarkoituksiin on yhä monimutkaisempaa ja läpinäkymätöntä.

”Kuluttajista eri paikoissa kerättävä tieto ei ole vain yksityisyydensuojakysymys vaan yhä tärkeämpi kuluttajansuojakysymys”, toteaa kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen.

Tieto on rahaa – harkitse miten sitä käytät

Tänä päivänä kuluttajan täytyy usein antaa itsestään monenlaisia tietoja ennen kuin hän voi käyttää esimerkiksi älypuhelimia, maksupalveluita, liikennepalveluita tai sosiaalista mediaa.

”Kuluttajat saavat tietojensa pohjalta juuri heille räätälöityjä mainoksia ja tarjouksia, mikä voi parhaimmillaan olla kuluttajalle hyvä asia, mutta nostaa toisaalta esiin joukon kysymyksiä kohtuuttomien sopimusehtojen näkökulmasta – miten kuluttajan antamia tietoja käytetään tai miten palvelun käyttöehtoja muutetaan”, jatkaa Päivi Hentunen.

Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiehet näkevätkin, että nopeasti kehittyvässä digitaloudessa tietosuoja- ja kuluttajansuojaviranomaisten tulisi tehdä tiiviimpää valvontayhteistyötä. Kun kuluttajat antavat tietoja itsestään vastineeksi saamistaan sovelluksista ja palveluista, tulee näistä tiedoista tiettyyn pisteeseen asti rahan korvaavaa kauppatavaraa. Tämä vaikeuttaa eri palvelujen vertailua ja sen arvioimista, saako kuluttaja tietojensa vastineeksi samanarvoisen hyödyn. Omia tietoja tulisikin kohdella kuin rahaa – miettiä tarkoin keille niitä luovuttaa ja minkä verran.

Kuluttaja-asiamiehet sopivat jatkavansa tietosuoja- ja kuluttajansuojakysymysten käsittelyä vuoden 2017 pohjoismaisissa kuluttaja-asiamiesten tapaamisissa.