Pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet: Puhelin- ja nettiliittymien vaihtamisen pitää olla helpompaa

Kuluttajien pitää voida nykyistä helpommin vaihtaa operaattoria tai maksu-tv -palveluiden tarjoajaa, totesivat pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet kokouksessaan Islannissa. Määräaikaisten sopimusten sijasta tulisi suosia jatkuvia sopimuksia, jotka voi tarvittaessa irtisanoa nopeasti.

Viestintäpalvelut, kuten matkapuhelin- ja laajakaistaliittymät sekä maksu-tv -palvelut, ovat jatkuvassa muutostilassa. Markkinoille tulee koko ajan uusia palveluja ja palveluntarjoajia. Kuluttajien on tärkeää päästä kokeilemaan niitä vapaasti ja valitsemaan itselleen parhaat vaihtoehdot.

Valinnanvapaus ei kuitenkaan tällä hetkellä toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Pohjoismaisten kuluttajien mahdollisuutta vaihtaa palveluntarjoajaa rajoittavat muun muassa pitkät määräaikaiset sopimukset, pitkät irtisanomisajat ja kohtuuttomat irtisanomismaksut.

Pohjoismaisten kuluttaja-asiamiesten mukaan kiinteiden määräaikaisten sopimusten sijasta tulisi suosia joustavampia eli toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia, jotka kuluttaja voisi tarvittaessa irtisanoa nopeasti. Tällä hetkellä määräaikaisten sopimusten kesto vaihtelee Pohjoismaissa 6 ja 24 kuukauden välillä. Pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet ovat jo vuonna 2012 linjanneet, että viestintäpalveluiden määräaikaisten sopimusten pitäisi kestää korkeintaan kuusi kuukautta.

Jos palvelu ei enää vastaa kuluttajan tarpeita, hänen tulisi voida irtisanoa sopimus ja vaihtaa tarvittaessa palveluntarjoajaa. Pohjoismaisten kuluttaja-asiamiesten näkemys on, että irtisanomisaika saisi olla korkeintaan yhden kuukauden. Irtisanominen pitäisi myös voida tehdä ilman ylimääräisiä maksuja tai monimutkaisia muotovaatimuksia. Palveluntarjoajien pitäisi hankkia asiakkaiden uskollisuus pitämällä heidät tyytyväisinä, ei sitomalla heidät väkisin pitkiin määräaikaisiin sopimuksiin.

Pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet ovat lähettäneet kannanoton asiasta Euroopan komissiolle ja esittäneet toivomuksenaan, että komissio ottaa huomioon siinä esitetyt näkemykset.

Lue lisää:
Pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet: Määräaikaisten sopimusten kestoa lyhennettävä kuuteen kuukauteen (Kuluttajaviraston tiedote 2.4.2012)