Pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet yhdessä piilomainontaa vastaan

Pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet ovat sopineet tiivistävänsä yhteistyötään mainonnan tunnistettavuuden lisäämiseksi sosiaalisessa mediassa.

Pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet kokoontuivat Osloon 15.–16.6. keskustelemaan muun muassa mainonnan tunnistettavuuteen liittyvistä ongelmista. Ongelmat ovat yhteisiä kaikissa maissa, ja asian tärkeydestä vallitsi kokouksessa laaja yksimielisyys. Kuluttajalla on oikeus tietää, milloin häneen yritetään vaikuttaa kaupallisesti.

”Pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet ovat työskennelleet hieman eri tavoin mainonnan tunnistettavuuteen liittyvien ongelmien ehkäisemiseksi. Mainonnan tunnistettavuuden vaatimus – mainoksen on oltava tunnistettavissa mainokseksi vaivatta esitystavasta ja mainosvälineestä riippumatta – pätee kuitenkin samalla tavalla kaikissa Pohjoismaissa”, toteaa Suomen kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen.

Suomessa kuluttaja-asiamies on linjannut blogimainonnan pelisääntöjä bloggaajien kanssa yhteistyötä tekeville yrityksille sekä ammattimaisille bloggaajille. Vaatimus mainonnan tunnistettavuudesta sisältyy myös kuluttaja-asiamiehen julkistamiin teeseihin kuluttajien hyväksi. Myös muissa Pohjoismaissa kuluttajaviranomaiset ovat valistaneet bloggaajia blogimainontaan liittyvästä lainsäädännöstä. Tanskassa kuluttajaviranomaiset ovat käyneet keskusteluja sekä yritysten että bloggaajien kanssa, ja bloggaajille suunnatut linjaukset ovat valmistumassa. Ruotsissa media-ala laatii lisäksi omia eettisiä linjauksiaan blogimainontaan.

Pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet sopivat kokouksessa tiivistävänsä jatkossa yhteistyötään piilomainontaa vastaan. Kuluttajaviranomaiset kokoontuvat kesän jälkeen valmistelemaan aiheesta yhteistä kannanottoa.