Pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet yhteisten haasteiden äärellä

Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin, Grönlannin ja Färsaarten kuluttaja-asiamiehet tapasivat Kööpenhaminassa 5–6.9.2019. Keskusteluissa nousivat esiin yhteiset kuluttajaoikeudelliset haasteet, kuten tekoälyn ja henkilötietojen hyödyntäminen markkinoinnissa, ympäristöväittämillä markkinointi ja kuluttajaluottojen mainonta.

Kuluttajaoikeuden lainsäädäntö on Pohjoismaissa pääpiirteittäin yhteneväistä ja haasteet samankaltaisia.

”Kohtaamme hyvin saman tyyppisiä kaupallisia trendejä, joiden perusteella suuntaamme valvontaa ja toimenpiteitä. Siksi on todella tärkeää jakaa kokemuksia, tietoa ja lain tulkintaa”, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Tekoäly ja henkilötietojen kerääminen tuo markkinointiin uudenlaisia toimintatapoja, kuten kohdennettua mainontaa ja henkilökohtaista hinnoittelua. Nämä puolestaan herättävät uudenlaisia juridisia kysymyksiä. Kuluttajaviranomaiset ovat yhtä mieltä siitä, että yhteistyö tietosuojavaltuutettujen kanssa on yhä tärkeämpää. Kuluttaja-asiamiehet päättivät tehostaa tiedonvaihtoaan ja harkitsevat yhteisiä toimenpiteitä alueellisten tai globaalien yritysten kohdalla, jotka eivät noudata sääntöjä.

Keskusteluissa pureuduttiin myös yleistyvään ympäristöväitteiden käyttöön markkinoinnissa. Kuluttaja-asiamiehet näkevät ympäristömarkkinoinnin hyvänä asiana silloin, kun se perustuu tosiasioihin ja näin tarjoaa kuluttajille tärkeää tietoa ympäristövaikutuksista. Valheellisia ja harhaanjohtavia ympäristöväittämiä kuitenkin esiintyy ja niitä on torjuttava. Tulevina vuosina kuluttajaviranomaiset tulevatkin kiinnittämään erityistä huomiota ympäristömarkkinoinnin valvontaan ja jakamaan aiheesta tietoa keskenään.

Kuluttaja-asiamiehet keskustelivat myös kuluttajaluottojen markkinoinnista, johon kaikissa Pohjoismaissa kiinnitetään erityistä huomiota. Myös verkkopelien markkinointi ja sen kohdentaminen lapsille ja nuorille on lisääntynyt. Lisäksi piilomainonnan kitkeminen sosiaalisessa mediassa vaatii huomiota kaikilta pohjoismaisilta kuluttajaviranomaisilta.

Vuonna 2020 kuluttaja-asiamiehet tapaavat Färsaarten Tórshavnissa.