Robotti ei saa soittaa myyntipuheluita ilman kuluttajan suostumusta

Kuluttajaviranomaiset ja tietosuojavaltuutetun toimisto ovat saaneet kevään aikana runsaasti yhteydenottoja kuluttajilta robotin soittamista myyntipuheluista. Puheluissa on tarjottu aikakauslehden tilausta ja remonttipalveluja. Ilmoitusten mukaan robottipuheluita soitetaan myös ilman kuluttajien lupaa, mikä on lainvastaista.

Soittorobottien puhelut ovat hämmentäneet kuluttajia ja moni kertoo kokeneensa ne epämiellyttävinä ja häiritsevinä. Osa kuluttajista on myös pelännyt tulleensa sidotuksi maksulliseen lehtitilaukseen, vaikka on siitä nimenomaan kieltäytynyt. Lisäksi kuluttajat ovat ihmetelleet sitä, ovatko robottipuhelut sallittuja ja miten niiltä voisi välttyä.

Automaattisten soittojärjestelmien avulla toteutetut puhelut eli robottipuhelut ovat sähköistä suoramarkkinointia. Perinteisestä puhelinmyynnistä poiketen robottipuhelut edellyttävät vastaanottajan suostumusta. Jos kuluttaja ei ole antanut suostumusta robottipuheluille, soittava yritys rikkoo sähköisen viestinnän palveluista annetun lain suoramarkkinointia koskevia säännöksiä. Näiden noudattamista valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto.

”Robottia voi käyttää apuna markkinointityön aloittamisessa ilman kuluttajan suostumusta. Robotti voi esimerkiksi ennen puhelun aloittamista automaattisesti valita, mihin numeroon soitetaan. Sen sijaan robotti ei voi toteuttaa varsinaista myyntiä tai markkinointia ellei siihen ole kuluttajan suostumusta, joka on annettu juuri tätä tarkoitusta varten. Suostumuksen pyytämistä ei saa esimerkiksi upottaa käyttö- ja sopimusehtoihin niin, ettei kuluttajalla ole todellista mahdollisuutta vaikuttaa suostumuksen antamiseen”, toteaa tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio.

Kuluttajailmoitusten mukaan robottipuheluita soitetaan myös kysymättä kuluttajien suostumusta. Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen pitää tätä erittäin huolestuttavana.

”Kun markkinoidaan tällä tavalla ja ilman lupaa, on kyse aggressiivisesta menettelystä, joka on kuluttajansuojalaissa kielletty, sanoo Väänänen.

Väänänen painottaa myös, että soittorobotit ovat monella tapaa hyvin haasteellinen markkinointimenetelmä.

”Myyntitilanteessa pitäisi antaa selkeästi ja ymmärrettävästi iso määrä tietoa tuotteesta, sopimuksesta ja kuluttajan oikeuksista etämyynnissä. Robotin olisi myös osattava vastata kuluttajien kysymyksiin ja lukea ostajan kykyä ymmärtää mitä on ostamassa. Kuluttajat kertovat myös närkästyneensä siitä, että ovat huomanneet vasta puhelun edetessä, etteivät juttele oikealle ihmiselle”.

Miten robottipuheluista voi päästä eroon?

Jos robotti soittaa ilman kuluttajan suostumusta, yritykselle voi ilmoittaa, ettei ole antanut puheluille lupaa ja vaatia, että se lopettaa markkinoinnin. Pyynnön voi esittää esimerkiksi robottipuhelun aikana. Jos on antanut suostumuksensa robottipuheluille, mutta ei halua vastaanottaa niitä enää, voi milloin tahansa pyytää soittavaa yritystä lopettamaan markkinoinnin.

Sekä kuluttaja-asiamies että tietosuojavaltuutettu tutkivat tällä hetkellä tapausta, jossa yritys käyttää markkinoinnissaan soittorobotteja. Kuluttajat, jotka ovat vastaanottaneet robotin soittamia puheluja, vaikka eivät ole antaneet sille suostumustaan, voivat tehdä asiasta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulleKuluttaja-asiamiehelle voi ilmoittaa sekä luvattomista puheluista että puheluiden epäasiallisuudesta. Apua oman asian selvittämiseen saa kuluttajaneuvonnasta.