Suoramarkkinoinnin ja puhelinmyynnin kieltäminen

Kaikilla on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointiin. Näillä ohjeilla rajoitat puhelinmyyntiä ja muuta suoramarkkinointia. Suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia, jolla lähestytään kuluttajaa joko postitse, puhelimitse tai sähköisesti, esim. sähköpostilla.

Osoitteellinen suoramarkkinointi ja puhelinmyynti

Voit rajoittaa suoramarkkinointia ja puhelinmyyntiä seuraavilla keinoilla: 

Osoitteeton suoramarkkinointi

Osoitteettoman suoramarkkinoinnin lähettäminen on sallittua, ellei vastaanottaja sitä erikseen kiellä. Osoitteetonta suoramarkkinointia voi olla esimerkiksi postitettu esite, jonka yritys kohdentaa valitulle alueelle joko kaikkiin tai valittuihin kotitalouksiin.

Voit torjua osoitteettomat mainokset laittamalla jakajalle näkyvästi esille Ei mainoksia– tai Ei ilmaisjakelua -ilmoituksen. Kielto koskee kaikkea osoitteetonta markkinointimateriaalia. Rajoitusta ei voi tehdä vain osittain jonkun mainoksen tai mainostyypin kohdalla. Poikkeuksia ovat viralliset tiedotteet ja lehtien välissä jaettavat mainosliitteet, joiden jakelua ei voi kieltää.

Sähköinen suoramarkkinointi

Sähköinen suoramarkkinointi, kuten sähköposti- tai tekstiviestimarkkinointi, edellyttää yleensä vastaanottajan ennakkosuostumusta.  Myös automaattisten soittojärjestelmien avulla toteutetut puhelut eli robottipuhelut ovat sähköistä suoramarkkinointia ja edellyttävät vastaanottajan suostumusta.

Yritys voi poikkeuksellisesti lähettää ilman kuluttajan lupaa sähköistä suoramarkkinointia, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. yhteystiedot on saatu tuotteen myynnin yhteydessä ja viestissä markkinoidaan ainoastaan vastaavia tuotteita kuin yritys aikaisemman kaupan yhteydessä on myynyt
  2. kuluttajalle on kaupan yhteydessä kerrottu markkinointiviestien lähettämisestä
  3. kuluttajalle on selvästi ja erottuvasti kerrottu jokaisen sähköisen markkinointiviestin yhteydessä oikeudesta kieltää viestien lähettäminen.

Jos haluat eroon sähköisestä suoramarkkinoinnista, voit toimia seuraavasti: 

  • Usein sähköisen markkinointiviestin yhteydessä on kerrottu oikeudesta kieltää viestien lähettäminen ja se, miten kiellon voi tehdä.

  • Tietosuojavaltuutettu valvoo sähköisen suoramarkkinoinnin sääntelyä.

  • Kuluttajansuojalain vastaisesta kielletystä aggressiivisesta menettelystä on puolestaan kyse, jos yritys kohdistaa kuluttajiin sinnikkäitä ja ei-toivottuja myyntiyhteydenottoja puhelimitse, sähköpostitse tai muulla etäviestimellä.

Lue myös

Puhelinmyynti

29.11.2021 | Puhelinmyynti

Sähkön puhelinmyynti

22.11.2021 | Asuminen