Skandia Life palautti asiakkailleen liikaa perimänsä hallintokulut

Kuluttaja-asiamies on saanut päätökseen vakuutusyhtiö Skandia Lifen sijoitussidonnaista eläkevakuutusta koskevan asian. Yli 4 400 Skandia Lifen asiakasta on nyt saanut hyvityksen hallinnointikulusta, josta yhtiö ei kertonut tarpeeksi selvästi.

Skandia Life peri sijoitussidonnaisten yksityisten eläkevakuutustensa säästöistä yhden prosentin hallinnointikulua. Kuluerän merkityksestä oli annettu harhaanjohtava kuva vakuutuksen markkinoinnin yhteydessä annetussa tarjouslaskelmassa.

Hallinnointikulun periminen vaikuttaa merkittävästi asiakkaiden eläkesäästöön. Säästösummasta, säästöajasta ja sijoitusten arvon kehityksestä riippuen se saattaa pienentää asiakkaan säästökertymää jopa kymmenillä tuhansilla euroilla.

Vakuutuslautakunta käsitteli asiaa ja suositteli, että Skandia Life luopuu hallinnointikulun perimisestä. Yhtiö ei kuitenkaan noudattanut lautakunnan suositusta. Kuluttaja-asiamies piti tärkeänä, että asiasta saadaan tuomioistuimen ennakkopäätös ja avusti yhtä asiakasta viemään jutun käräjäoikeuteen vuonna 2006. Käräjäoikeus ja sen jälkeen myös hovioikeus katsoivat, että Skandia Lifella ei ole ollut oikeutta periä prosentin hallinnointikulua, koska tarjouslaskelmassa kulusta oli annettu asiakkaalle harhaanjohtava kuva.

Asia eteni korkeimpaan oikeuteen, joka vahvisti vuonna 2010, että Skandia Lifen antama henkilökohtainen tarjouslaskelma oli ollut harhaanjohtava eikä hallinnointikulua siksi saa periä. Skandia Life määrättiin palauttamaan asiakkaalta jo perityt kuluerät hänen vakuutukseensa.

Ratkaisun jälkeen Skandia Life ja kuluttaja-asiamies aloittivat neuvottelut siitä, miten ratkaisua sovelletaan myös muihin vastaavassa asemassa oleviin yhtiön asiakkaisiin. Neuvottelujen tuloksena Skandia Life tarjosi hyvitystä kaikille niille vakuutuksenottajille, jotka olivat saaneet korkeimman oikeuden ratkaisussa tarkoitetun tarjouslaskelman vakuutuksen myynnin yhteydessä ja toimittavat kopion laskelmasta Skandia Lifelle.

Skandia Life lähetti asiasta kirjeen kaikille sijoitussidonnaisen eläkevakuutuksen ottaneille asiakkaalleen, joita on kymmeniä tuhansia. Näin varmistettiin, että kaikki hyvitykseen oikeutetut asiakkaat myös saisivat mahdollisuuden sen hakemiseen.

Skandia Life on käsitellyt saamansa hyvityshakemukset ja on ilmoittanut kuluttaja-asiamiehelle palauttaneensa liikaa perittyjä kuluja yli 4 400 vakuutuksenottajan vakuutukseen. Yhtiö maksaa viivästyneille maksuille myös viivästyskoron.